Bemutatkozás - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Bemutatkozás

 
 
Több óvoda összevonásával működő nevelési intézmény vagyunk, melyet rugalmasan kezelünk a társadalmi kihívásoknak megfelelően. Napjainkban célként fogalmazódik meg a változtatni tudás és újrakezdés képessége. Vállaljuk, hogy az óvodáinkba járó gyermekeket szeretetteljes, nyugodt, kiegyensúlyozott légkörben neveljük az egyéni képességeiknek megfelelően.

A gyermeki személyiség fejlődésének segítésére csak akkor és úgy vállalkozhatunk, ha ismerjük azt. Annak érdekében, hogy személyiségfejlesztő munkánk eredményes legyen, világosan kell látnunk azt a nevelési rendszert, amely elegendő konkrétsággal és rendezettséggel szintetizálja a nevelési célokat, feladatokat és kritériumokat. Ezért a pedagógiai programunk központjába a készségek, képességek fejlesztése kerül. Ennek hatására a nevelőmunka eredményeként a gyermekekben megteremtődnek a következő életszakaszba (a kisiskolás korba) való átlépés belső pszichikus feltételei, zökkenőmentes lesz a lassú átmenet az óvodából az iskolába.

Megalapozódnak az iskolai tanuláshoz szükséges alapkészségek és nő a tanulási motiváltságuk. Közös elveket, célokat és feladatokat fogalmazunk meg, mely által az óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, egyéb segítő szakemberek, illetve az óvoda alkalmazottainak együttműködésére építünk.
Óvodáinkban a nevelés gyermekközpontú, befogadó, a gyermeki személyiség kibontakozásának elősegítésére törekszik, biztosítva minden gyermek számára, hogy egyformán magas színvonalú nevelésben részesüljenek, s meglévő hátrányaik csökkenjenek.
 
 
Kiemelten kezeljük
· a természet szeretetére, a környezet megismerésére nevelést,
· a gyermekek testi-lelki gondozását,
· a mozgásfejlesztést és az egészségnevelést
· az anyanyelvi nevelését,
· a néphagyományok ápolását,
· az érzelmi biztonság kialakítását,
· a tehetséggondozást,
· a hátránykompenzációt,
· az esélyegyenlőség megteremtését.
· az egészséges életvitel igényének kialakítását
 

Fontos alapelvünk
· a szabadjáték feltételeinek megteremtése,
· egyéni differenciált bánásmód,
· a szociális hátrányok enyhítése,
· a gyermekek esélyegyenlőségének biztosítása
· a szülőföldhöz való kötődés megalapozása
· a gyermekek erkölcsi érzékenységének fejlesztése. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz