Bemutatkozás - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Bemutatkozás

Tagóvodák > Zöldfa Utcai Tagóvoda

   

Az óvodánk 1972-ben épült a Széchenyi lakótelep központjában. Barátságos esztétikus környezetben három csoportban fogadjuk a gyermekeket. 2010-től óvodánk biztosít helyet az Intenzív Terápiás csoportnak, melyben azok a gyermekek töltik a délelőttöt, akik különleges bánásmódot igényelnek. Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környezetükhöz fűződő pozitív viszonyának kialakítására. Környezettudatos szemlélet és magatartás közvetítésével kívánjuk a gyermekeket a természet tiszteletére, óvására nevelni. Valljuk, hogy a játékos megismerés és cselekedtetés útján valósulhat meg a természeti értékek megőrzése és átörökítése. Hisszük, hogy a közös élményeken alapuló tevékenységek elősegítik az óvoda és család kapcsolatának elmélyülését, a gyermekek személyiségének fejlődését.

Zöldszíves
óvodai rangunkra büszkék vagyunk, 2008-ban először nyertük el a ZÖLD ÓVODA címet, melyet 2014-ben harmadik alkalommal is óvodánknak adományozták a környezeti nevelés terén végzett munkánk elismeréseként . Óvodánk a környezetismeret, természetismeret, a környezetbarát viselkedés kultúra megalapozására és a környezet fenntarthatóságára nevelés, a természet iránti fogékonyság és a hagyományok megalapozására törekszik.

Immáron második alkalommal készült el Óvodánk Zöld Naptára. Ez a dokumentum tartalmazza azokat a környezetvédelmi, egészségmegőrző programokat, eseményeket melyek az adott hónapban megrendezésre kerülnek óvodánkban. Illetve ötleteket, játéklehetőségeket tartalmaz a szülők és pedagógusok számára, elősegítve ezzel a gyermekek környezettudatos szemléletének formálását.

2013. őszétől működik óvodákban tehetségműhely azoknak a gyerekeknek, akik fokozott érdeklődést mutatnak a természet csodái és környezetük megismerése iránt.
A műhelymunka során a gyerekek saját megtapasztalás és cselekvések útján ismerkednek a növények, a természet védelmével, az állatok gondozásával, stb…
2012. szeptemberétől óvodánk is csatlakozott a Madarász-ovi programhoz.

Az egészség megőrzését, a panaszok kezelését és preventív módon történő megelőzését segíti az óvodánkban kialakított só-szoba.
Az óvodai életünk tevékenységrendszerébe jól beilleszthető a népi kézművesség gyakorlása. Égető kemencénkben olyan gyermeki munkák ajándékok készülnek, melyek a sokszínű tevékenységrendszert gazdagítják, ezzel maradandó alkotásokká válnak.

Nevelőtestületünk egyik tagja a belső ellenőrzési munkaközösség egyik összefogója. A munkaközösség célja segíteni a teljes körű intézményi önértékelésre való felkészülést, az új törvényi előírások figyelembevételével.

Az óvodánkban dolgozó óvodapedagógusok:
Rátkainé Major Erzsébet
Romsics Anita
Temesváriné Bánfalvi Tímea
Hőss Gizella
Polyákné Szirtes Mónika
Vámosi Viktória

Az óvodánkban dolgozó dajkák:
Csorba Anikó
Városi Antalné
Iván Tibor Imréné
Kovács Jánosné 


 
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz