Bemutatkozás - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Bemutatkozás

Tagóvodák > Bem Apó Utcai Tagóvoda

   

Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Bem Apó Utcai Tagóvodája: 4 csoportos óvodánk a város peremén található, 2001-ben ünnepelte a 100. évfordulóját. Saját prevenciós programunk a fő nevelési területeken végzett feladatokba integrálva vállalja fel a fejlesztést, a gyermeki spontán aktivitásra építve. Játékos mozgásfejlesztő programunkkal az iskolai tanulási képességeket meghatározó funkciók fejlesztésére törekszünk, ezáltal csökkentve, vagy megszüntetve a tanulási zavarok, nehézségek kialakulását. Programunk alapja a gyermekek legtermészetesebb megnyilvánulási formája a mozgás. 2000-ben az óvodai kollektíva kidolgozta a matematikai képességfejlesztő játékok gyűjteményét. A játékokat a mindennapi élet gyakorlatából merítettük. Akkor végzünk jó munkát, ha a gyermekekben megmarad a játék öröme, az önálló alkotás, a felfedezés, a változtatás izgalma és lendítő ereje. Óvodánkban a természetes anyagok felhasználására törekszünk. 

Az épületet tágas zöldövezet veszi körül. Udvara tágas, füvesített, alkalmas a szabad, ill. szervezett mozgásos játékra, gyermekeink állóképességének fejlesztésére, edzettségének növelésére. Ez által is megteremtjük gyermekeink egészségfejlesztését – egyéni fejlettségi szintjükhöz igazodó, mozgásos játékok és feladatok kezdeményezésével – ill. megvalósítjuk a pszichomotoros készségek és képességek kialakítását és fejlesztését. Megteremtjük a természet megbecsüléséhez, megóvásához az érzelmi alapot, ezáltal közvetetten hozzájárulunk a gyermekek környezeti neveléséhez, természetszerető, környezetbarát felnőtté válásához. Bekapcsolódunk a városunk hagyományos ünnepeihez, népszerűek a Paprika Napok idején megrendezett sport rendezvényeink. Az egyik a „Paprika kupa”, mely a családok bevonásával szerveződik, míg a ”Paprikás Hétpróbán” a város valamennyi nagycsoportosa részt vesz.

2006-óta gyógytestnevelési foglalkozásokon prevenciós céllal segítjük a kiszűrt gyermekeket, hogy a gyakori tartáshibákat, deformitásokat megelőzzük.

2009-ben elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. Rendszerező munkánkhoz kidolgoztuk a Zöld óvodai naptárunkat.

2010. szeptembertől TÁMOP pályázaton belül óvodánk kettő pedagógiai „Jó gyakorlat” – fejlesztő műhely része. Egyik jó gyakorlatunk a mozgásfejlesztésen alapul, míg a másik a kalocsai roma kisebbségi nevelésről szól.

2011-től „Ugri-bugri” néven működik mozgásfejlesztő tehetség műhelyünk, mely a tehetségsegítéssel együtt felzárkóztatást is megvalósít.

2012-ben a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács által óvodánk „Akkreditált Kiváló Tehetségponttá” vált.

A 2012/2013-as nevelési évtől kezdve óvodánkban drámapedagógiai munka is folyik. Ennek során a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek egyéni, kis csoportos fejlesztése, fejlődésének segítése, felzárkóztatása heti rendszerességgel épül be nevelő munkánkba.
Hatékonyan alkalmazzuk a „Projekt módszert”, mely az óvodai élet tevékenységformáiban megjelenik.
A „referencia intézmény” cím megszerzése folyamatban van, az előminősítést 2012-ben kaptuk meg. 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz