Bemutatkozás - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Bemutatkozás

Tagóvodák > Csokonai Utcai Óvoda

     

Óvodánk kertvárosi zöld övezetben van. Az épület 1975-ben épült. Négycsoportos óvodánkban úgy tapasztaltuk, hogy a gyermekek beszédének fejlesztésére nagy szükség van. Kiemelten kezeljük a környezeti nevelést és az anyanyelvi nevelést. Harmonizáljuk programunkat a közeli általános iskolához is, ahol szintén hangsúlyosan kezelik a kommunikációs nevelést. Modellt adó beszédünkkel, viselkedéskultúránkkal a gyermekek képességeihez igazítjuk a fejlesztési célokat. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nem verbális kommunikáció /gesztus, mimika, testtartás, mozdulatok, térköztartás/ harmonizáljon a verbális kommunikációs rendszerrel. 

A városunkban élő német nemzeti kisebbség igényére 1997-óta óvodánkban német kisebbségi nevelést folytató kétnyelvű csoport működik. A csoport programjából kitűnik, hogy a nemzetiség nyelvének játékos elsajátítása mellett kiemelt feladat a német nép kultúrájának, nemzetiségi identitásának átörökítése és a hagyományápolás. 2012.-ben másodszor is elnyertük a ZÖLD ÓVODA címet. A gyermeki megismerés alapja ebben a korban a folyamatos érzékelés, tapasztalás, cselekvés. Célja a természet szeretetére való nevelés, a természet közeli élettel való megismertetés, az összefüggések felismertetése, az ember felelősségeinek éreztetése a természeti és társadalmi környezet megóvása szempontjából. A „Madarász ovi” c. projektünk is ezt a célt szolgálja. A környezet megismertetésével cél még az egyetemes, a nemzeti kultúra értékeinek, hagyományainak közvetítése mely által átadjuk mindazt a tudást, tapasztalatot, melyet elődeink felhalmoztak.
„Jó gyakorlatainkban”: „ Nem messze van ide Kalocsa” és a „Csillagszemek” anyanyelvi tehetségfejlesztő műhelyben is erre építve valósítjuk meg a hagyományápolást, az anyanyelvi nevelést.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács segítségével elnyertük az „Akkreditált kiváló tehetségpont” címet.
A városunkban élő német nemzetiség igényére, 1997 óta óvodánkban német nemzetiségi nevelést folytató kétnyelvű, vegyes életkorú csoport működik.” Jó gyakorlatunk ” még a
„Márton nap”, melyet minden csoportunk együtt ünnepel.
Anyanyelvi nevelésünk kiemelt színfoltja az évente megrendezésre kerülő Mesenap, mely az esztétikai élmények nyújtásával, a népmese személyiségformáló hatásával, irodalmi élmények befogadására, megszerettetésére nevel.

Intézményünk sikeresen pályázott:
-„ Óvodai pedagógusok továbbképzése, tudásgyarapítása”
-„ Referencia- intézményi szerepre való felkészítése”
-„Színvonalas óvodai nevelés növelése” c. pályázatokon.

Nevelőtestületünk tagja „Belső gondozói” csoportot vezet, melynek tagjai: logopédus, fejlesztőpedagógusok, gyógypedagógus, tag óvodavezetők, gyermekvédelmi felelősök, érdeklődő óvónők és dajkák. Célul tűzték ki, olyan szakmai közösség működtetését, melyben tagjai között folyamatos szakmai konzultáció, fórumrendszer alakul ki, az esélyegyenlőség, differenciált fejlesztés, egyenlő bánásmód jegyében.
Törekszünk arra, hogy a ránk bízott gyermekek örömteli, vidám éveket töltsenek nálunk, mindennapjainkat színesítik a csoportünnepek, a születés-és névnapi köszöntések. Változatos mozgásprogramokat kínálunk a gyermekeknek a tornateremben, a szabadban egyaránt: ovifoci, mozgáskotta, lábtorna, gyermek aerobik.

Minősítésre váró óvodapedagógusaink: Szundi Judit, Horváth Márta, Rózsa Ferencné

 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz