2019-2020. nevelési év - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2019-2020. nevelési év

Tagóvodák > Viola Utcai Tagóvoda > Aktuális információk

A Viola utcai óvoda  2019. november havi előzetes programjai:

November 08. – Márton-nap
November 12. - Nyugdíjas műsor
November 15. – Alapítványi Jótékonysági Bál
November 15. - „Vigyázz, kész, sport!”
November 19. – Tehetségnap
November 20. – Múzeum
2019. szeptember


Szeptember 20-án a NEBULÓ iskolából voltak nálunk, akik a gyerekekkel egy rövid kis bábjátékot adtak elő, közlekedés témában. A biztonságos, a szabályokat ismerő és betartó magatartásról, és a helytelen közlekedés veszélyeire is felhívtuk a gyerekek figyelmét.Szeptember 23. - a Takarítás Világnapján rendet raktunk az óvoda környékén. Felhívtuk a gyermekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre, beszélgettünk arról, hogy mi a szemét és mi a hulladék közti különbség. Hogyan hasznosíthatunk még! WC papír guriga, műanyag kupak, papír, karton, üvegek,…Célunk a környezettudatos nevelés megalapozása. Kiemelt feladataink egyike a környezet- és egészségfejlesztés szempontjából ezen szemlélet formálása, megalapozása.Szeptember 25-én a Viski Károly Múzeumban voltunk Téma: Szüret Célja: a hagyományokkal, népi szokásokkal ismerkedjenek a gyermekek. Feladata: a gyermekek testközelből láthassanak, kipróbálhassanak és megtapasztalhassanak régmúltból fakadó szokásokat, hagyományokat, amelyek által ismereteik is bővülhetnek.Szeptember 27-én megemlékeztünk Benedek Elek 160. születésnapjáról. A kiskakas gyémánt félkrajcárját játszottuk elő a gyerekeknek. Törekedtünk a minél színesebb, izgalmasabb megjelenítésre. Nyelvi kommunikációs minta, viselkedési modelleket közvetítettünk. Feladatunk, hogy értéket közvetítsünk, a szépérzéküket fejlesszük, szókincsüket gyarapítsuk.


2019. október


Október 4-én Állatok világnapja - Látogatás egy közeli tanyára Az állatok világnapjára készülődve, ráhangolódásként egyik óvodásunk keresztszüleihez látogathattunk el, ahol többféle háziállatot láthattak a gyerekek. Itt alkalom adódott, hogy beszéljünk hasznosságukról, élőhelyeikről, gondoskodásukról. Feladatunknak tekintjük, hogy minél több tapasztalatszerzésen, tevékenykedésen keresztül a gyerekek kapcsolatba kerülhessenek az állatokkal, ismerjék meg életüket, élethelyeiket. Célunk, hogy az élménynyújtás során kialakuljon a gyerekekben az állatok iránti szeretet, gondoskodás és a védelem érzése.Október 8-án „Te is lehetnél” – címmel idén szervezték meg kilencedszerre „az ép és sérült emberek találkozóját”. Olyan programokat állítottak össze, amelyekben közvetlenül tudtuk szemlélni, megismerni egy fogyatékkal élő ember mindennapjait. A gyermekek kipróbálhatták, milyen nehéz feladat egy vak embernek felhúzni egy párnát, kancsóból pohárba vizet önteni, vagy éppen kerekesszékkel felmenni a rámpán. Az ÉNÓ mindennapjairól egy installációt láthattunk, ami képekben szemléltette az ő életüket, illetve egy szövőszéket is ki lehet próbálni, amin dolgoznak. Emellett kutyaterápiával is készültek és más mozgással összefüggésben tartott tevékenységek is voltak.Október 14-én Zenés évszaknyitó – ősszel kapcsolatos kérdésekkel vált interaktívvá a program, amelyre a gyerekek adták meg a helyes választ. A különböző hangszerek megnevezése és bemutatása, és a gyermekek által ismert dalok mind-mind hozzájárultak az ismereteik bővítéséhez, élményszerzéshez, amely hatással van az érzelmi, szociális, értelmi, motorikus és nyelvi területekre is. Célunk, hogy szeressék meg és szívesen hallgassanak zenét, mely formálja az értelmüket, és érzelmeiket, tökéletesíti az észlelést és segíti a szociális érésüket.Október 16-án „Az újjáélesztés Világnapja” alkalmából a nagycsoportosokkal voltunk a kalocsai mentőállomáson. Dolgozók, szakemberek segítségével betekintést nyerhettünk egy mentőautó belvilágába, valamint az újjáélesztés technikájával ismerkedhettek meg a gyermekek, amelyet ki is próbálhattak. Célunk, hogy láthassanak, hallhassanak a mentősök munkájáról, a mentőautók szerepét ismerjék meg.Október 18-án „Az őszben is fitten” – elnevezésű délelőtti, mozgásos programunkat 4. éve szervezzük meg. A szép időben futással indítottunk, zenés gimnasztikával bemelegítettünk és ezután egy izgalmas vetélkedő következett. A mozgás öröme, a friss levegő, a vetélkedőn való helytállás, az együttműködés hozzájárul az egészséges életmód és szemléletmód formálásához, alakításához, a mozgás szeretetéhez, a közösségi érzés alakításához, a kooperációs készség erősítéséhez.
  
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz