2019-2020. nevelési év - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2019-2020. nevelési év

Tagóvodák > Viola Utcai Tagóvoda > Aktuális információk
 


2019. szeptember


Szeptember 20-án a NEBULÓ iskolából voltak nálunk, akik a gyerekekkel egy rövid kis bábjátékot adtak elő, közlekedés témában. A biztonságos, a szabályokat ismerő és betartó magatartásról, és a helytelen közlekedés veszélyeire is felhívtuk a gyerekek figyelmét.Szeptember 23. - a Takarítás Világnapján rendet raktunk az óvoda környékén. Felhívtuk a gyermekek figyelmét a szelektív hulladékgyűjtésre, beszélgettünk arról, hogy mi a szemét és mi a hulladék közti különbség. Hogyan hasznosíthatunk még! WC papír guriga, műanyag kupak, papír, karton, üvegek,…Célunk a környezettudatos nevelés megalapozása. Kiemelt feladataink egyike a környezet- és egészségfejlesztés szempontjából ezen szemlélet formálása, megalapozása.Szeptember 25-én a Viski Károly Múzeumban voltunk Téma: Szüret Célja: a hagyományokkal, népi szokásokkal ismerkedjenek a gyermekek. Feladata: a gyermekek testközelből láthassanak, kipróbálhassanak és megtapasztalhassanak régmúltból fakadó szokásokat, hagyományokat, amelyek által ismereteik is bővülhetnek.Szeptember 27-én megemlékeztünk Benedek Elek 160. születésnapjáról. A kiskakas gyémánt félkrajcárját játszottuk elő a gyerekeknek. Törekedtünk a minél színesebb, izgalmasabb megjelenítésre. Nyelvi kommunikációs minta, viselkedési modelleket közvetítettünk. Feladatunk, hogy értéket közvetítsünk, a szépérzéküket fejlesszük, szókincsüket gyarapítsuk.


2019. október


Október 4-én Állatok világnapja - Látogatás egy közeli tanyára Az állatok világnapjára készülődve, ráhangolódásként egyik óvodásunk keresztszüleihez látogathattunk el, ahol többféle háziállatot láthattak a gyerekek. Itt alkalom adódott, hogy beszéljünk hasznosságukról, élőhelyeikről, gondoskodásukról. Feladatunknak tekintjük, hogy minél több tapasztalatszerzésen, tevékenykedésen keresztül a gyerekek kapcsolatba kerülhessenek az állatokkal, ismerjék meg életüket, élethelyeiket. Célunk, hogy az élménynyújtás során kialakuljon a gyerekekben az állatok iránti szeretet, gondoskodás és a védelem érzése.Október 8-án „Te is lehetnél” – címmel idén szervezték meg kilencedszerre „az ép és sérült emberek találkozóját”. Olyan programokat állítottak össze, amelyekben közvetlenül tudtuk szemlélni, megismerni egy fogyatékkal élő ember mindennapjait. A gyermekek kipróbálhatták, milyen nehéz feladat egy vak embernek felhúzni egy párnát, kancsóból pohárba vizet önteni, vagy éppen kerekesszékkel felmenni a rámpán. Az ÉNÓ mindennapjairól egy installációt láthattunk, ami képekben szemléltette az ő életüket, illetve egy szövőszéket is ki lehet próbálni, amin dolgoznak. Emellett kutyaterápiával is készültek és más mozgással összefüggésben tartott tevékenységek is voltak.Október 14-én Zenés évszaknyitó – ősszel kapcsolatos kérdésekkel vált interaktívvá a program, amelyre a gyerekek adták meg a helyes választ. A különböző hangszerek megnevezése és bemutatása, és a gyermekek által ismert dalok mind-mind hozzájárultak az ismereteik bővítéséhez, élményszerzéshez, amely hatással van az érzelmi, szociális, értelmi, motorikus és nyelvi területekre is. Célunk, hogy szeressék meg és szívesen hallgassanak zenét, mely formálja az értelmüket, és érzelmeiket, tökéletesíti az észlelést és segíti a szociális érésüket.Október 16-án „Az újjáélesztés Világnapja” alkalmából a nagycsoportosokkal voltunk a kalocsai mentőállomáson. Dolgozók, szakemberek segítségével betekintést nyerhettünk egy mentőautó belvilágába, valamint az újjáélesztés technikájával ismerkedhettek meg a gyermekek, amelyet ki is próbálhattak. Célunk, hogy láthassanak, hallhassanak a mentősök munkájáról, a mentőautók szerepét ismerjék meg.Október 18-án „Az őszben is fitten” – elnevezésű délelőtti, mozgásos programunkat 4. éve szervezzük meg. A szép időben futással indítottunk, zenés gimnasztikával bemelegítettünk és ezután egy izgalmas vetélkedő következett. A mozgás öröme, a friss levegő, a vetélkedőn való helytállás, az együttműködés hozzájárul az egészséges életmód és szemléletmód formálásához, alakításához, a mozgás szeretetéhez, a közösségi érzés alakításához, a kooperációs készség erősítéséhez.


2019. november


November 8. Márton – nap: Negyedik éve szervezzük meg a Márton napi lampionos felvonulást a szülőkkel. Közös barkácsolás keretében elkészülnek a lampionok, utána egy rövid műsorral kedveskednek a gyerekek szüleiknek. Ezután következett a felvonulás, és ezt követi a közös beszélgetés, teázás. Célunk ezen programmal, elsődlegesen, hogy szülő – gyermek - pedagógus hármasában egy olyan hidat építsünk, ahol szülő és pedagógus között az elfogadás, bizalom és együttműködés kialakulhasson, a gyermekek sikeres nevelését, oktatását és fejlesztését illetően. Ennek érdekében feladatunknak tartjuk, hogy olyan atmoszférát teremtsünk, amelyben szívesen vesznek részt a szülők, gyerekek egyaránt.
November 20. Múzeum: Témája a disznóvágás. Célunk és feladatunk: ismerjék meg a hagyományokat, szokásokat, szerezzenek új ismereteket, kompetenciákat, maradandó élményekkel gazdagodjanak.

2019. december


December 3. – Mikulás váró: idén rendhagyó módon zajlott a mikulás ünnep, a várakozás. Tengeri Attila dobos közreműködésével tettük még színesebbé, változatosabbá a gyerekek egyik kedves ünnepét. Célunk volt a szülői együttműködés erősítése, a folyamatos kapcsolattartás, ezért a szülőket is hívtuk erre az alkalomra. Feladatunk a jó és bizalmakon alapuló kapcsolattartás.December 4. – Roma Nemzt. Önk. Mikulás ünnepség: több éve a Viola óvoda készül ebből az alkalomból egy kis műsorral. Célunk itt, hogy a szülőkkel kapcsolatainkat ápoljuk, valamint, a roma származású gyermekek számára emelkedettebb ünnepi hangulatot teremtsünk. Feladatunk, hogy roma rendezésű programokon részt vegyünk, az identitástudatot erősítsük.December 6. – Motoros Mikulás: idén először nagy meglepetésben volt részünk. A „Motoros Mikulás” látogatott az óvodába. Támogatásukkal még szebbé, még emelkedettebbé tették úgy a mikulás, mint a karácsonyi ünnepeket a gyermekeknek. Nagyon szépen köszönjük a rengeteg ajándékot.December 18. – Karácsonyi ünnep az óvodában: kisműsorral készültünk, amelyre nagy lelkesedéssel, várakozással készültek a gyerekek. Célunk volt a hagyományok, szokások megismertetése, mélyítése. Feladatunk, hogy ismerjék meg és majd később beépüljenek ezek a szokások, ünnepeket ünnepélyessé varázsolásának érzése.December 19. – Halnézőben: A Viola óvoda szomszédságában sikerült jónéhány halfajtát megtekintenünk. Ilyenkor szokásos halászlé és különböző halételekről is szó esett. Célunk volt egyrészt a szokások felelevenítése, másrészt a halfajtákkal való ismerkedés. Feladatunk, hogy a gyermekek ismerhessék szokásokat valamint a halakról szerzett ismereteikkel gazdagodjon tudásuk.2020. január


Január 11-én – Múzeum: A Három királyok ünnepe alkalmából láthattak a gyermekek egy bábjátékot és részt vehettek egy dramatikus játékban. Ételkészítés helyett már a kóstolásé volt a főszerep. Majd egy népi játékot készítettek a gyerekek. Célunk, hogy a néphagyományokkal, a Kalocsa és környékére jellemző szokásokkal ismerkedjenek a gyerekek. Feladatunk, hogy ismereteiket bővítsük, tapasztalatokat szerezzenek, ezáltal is az identitástudatuk formálódjon, erősödjön. A nemzeti, a családi és a tárgyi kultúra értékeit ismerje meg, tanulja meg ezek szeretetét, védelmét is.
Január 16-án kihelyeztük az óvoda udvarára a madáretetőket. Napraforgómagot, almát, tepertőt helyeztünk ki a madarak számára. Célunk a közvetlen és tágabb környezet felfedezése során a gyermekek pozitív érzelmi viszonyának kialakítása. Feladatunk, hogy megismerjék a gyermekek a madárvilágot, tulajdonságaikat, életmódjukat, környezetüket, gondozásukat. Tapasztalatszerzés közben élünk a spontán és szervezett megfigyelési lehetőségekkel, kielégítve a gyermeki kíváncsiságot, amely a rácsodálkozásra épül.


2020. február


Február 19. – Farsang; 2 hetes farsangi projektünk szerves részét képezte a farsangi mulatság megrendezése. Célja a projektnek, hogy megismerjék a hagyományokat, népszokásokat, illetve felelevenítsék ismereteiket, kellemes érzéseiket, tapasztalataikat megoszthassák, elmondhassák. Feladatunk, hogy szívesen vegyenek részt az előkészületekben, ráhangolódásban. /díszítésben, álarcok készítésében/, hogy fogalomismeretük bővülhessen, érzelmi és értelmi képességeik fejlődhessen. Vendégünk Frederico és Bonifác a jó hangulatot biztosította. Minden kisgyerek szép, és ötletes jelmezben volt.Február 19. – Múzeum. – Farsang a múzeumban. A múzeumi foglalkozásokat már várják a gyerekek. A dramatikus játékot, a mesét nagyon szeretik. Romsicsné Anikó és Benke Mónika mindig elbűvöli a gyerekeket. A farsangi csörögefánk sütést és kóstolást pedig szintén érdekesnek találták, de finomnak is. A néphagyományokkal való ismerkedés ezen formája is segít abban, hogy a gyerekek tapasztalatokat gyűjthessenek, és minél maradandóbb pozitív élményekkel gazdagodhassanak.Február 24. – Környezeti vetélkedő. „Szeresd, óvd, védd! – környezeti vetélkedőre 3 lelkes szülő jelentkezett, akik becsülettel készültek, és helytálltak. Színes, ötletes feladatok voltak. Jó hangulatban telt. Megtisztelő 7. helyet hozhattuk el.Február 25. – Területi mesemondón óvodánkból egy kisgyerek vett részt. Köszönjük szépen a rendezést, a lehetőséget.
  
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz