2018-2019. nevelési év - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2018-2019. nevelési év

Tagóvodák > Viola Utcai Tagóvoda > Aktuális információk
 


2019. május


Május 07. Anyák napi ünnepünk– Előző héten, anyáknapi témahetünkön készültünk és hangolódtunk erre a szép alkalomra. A beszélgetőkörben, otthonról hozott fotókat, amelyeken az édesanyák volta beszélgettünk az édesanyákról. Kinek, mit jelent, miért szereti az édesanyját. A csoportszoba és a tornaterem is ünnepi díszben pompázott. Az ünnepségünkre anyukák, nagymamák is eljöttek. Célunk, hogy erősítsük a családhoz tartozás érzését. Feladatunk, hogy érezzék, figyeljenek édesanyjukra, köszönjék meg, hálájukat fejezhessék ki az anyai gondoskodásért, szeretetért.


Május 08. Fogászat – Délelőtt 10 órára érkezett a fogorvosnő, asszisztensnő. A héten a fog ápolása, tisztántartása volt a témánk. Készültek rajzokkal, fogtisztítással kapcsolatos színezőkkel, valamint tízórai után is fogat mostak a gyerekek.


Május 17. Könyvtár – Már volt kikölcsönzött könyvünk, amelyekből az óvodában olvastunk, megnézhették a gyerekek, ezeket visszavittük. Célunk, hogy megszerettessük a könyveket, hogy szívesen vegyék kezükbe. Feladatunk, hogy könyvvel kapcsolatos témákat, alkalmakat biztosítsunk a gyerekeknek, az olvasóvá nevelés.


Május 22. Versmondó – Két kislány vett részt a Zöldfa utcai óvodában szervezett Versmondón. Célunk, hogy szeressék, tiszteljék környezetüket, szeressék az állatokat, vigyázzanak a növényekre. Feladatunk, hogy közvetlen környezetünkben olyan miliőt teremtsünk, amelyben állatokat ismerhetnek meg, gondozhatják azokat. Kiskertünkben pedig kertészkedhetnek, haszonnövényeket gondozhatnak.


Május 24. Családi – Gyermeknap – Családi Gyermeknapunk már reggel kezdődött. Színes, vetélkedős, főzős, zenés, táncos napunk nagyon jó hangulatban zajlott.


Május 27. Vonatozás – Chili Train-nel mentünk a Meszesi Dunára, ahol az önkormányzat játszóterén játszhattak a gyerekek. Játék után szintén a kisvonattal mentünk vissza az óvodába. Célunk, hogy a gyermekek közösségi érzése fejlődjön, tágabb környezetét is megismerhesse. Az időjárás kegyes volt hozzánk. Mindenki jól érezte magát.
Június 3. Évzáró műsor és ballagás az óvodánkban

2019. április


Április 2. – Tehetségnap – Gyányi Zsófi és Kollányi Zoé német játékos feladatokkal, énekekkel és mondókákkal mutatták meg a közönségnek tudásukat, rátermettségüket. Vidám, kötetlen hangulatban, szívesen vesznek részt a németes foglalkozásokon.


Április 3. – Nyílt nap Belvárosi Iskola – színes, ötletes, több állomáson keresztül nyerhettek betekintést a nagycsoportos gyerekek a Belvárosi iskola életébe. A gyermekek élvezték, szívesen vettek rész az egyes feladatokban. Elvarázsolta őket az új és szokatlan helyszín.


Április 8 – 12 EGÉSZSÉGHÉT – ezen a héten a gyümölcsök és zöldségek kerültek előtérbe, fokozottabban, mint eddig. Kóstolták, ízlelték, felismerték, formáról, ízről, illatról. Mozogtunk az udvaron, zenére relaxáltunk és tornáztunk is. Célunk volt, hogy az egészségtudatos magatartást megalapozzuk, felhívjuk a figyelmet az egészséges és a nem egészséges élelmiszerekre. Egészség piramist készítettünk. Délután a mentálhigiéné került középpontba: két előadónk is volt.Április 10. – Nyílt nap a Viola óvodában – ezen a napon 3 szülő látogatott el hozzánk. Szabad játékot nézhették meg, illetve az udvaron játszhattak a gyerekek. Megmutattam az óvodát és egy rövid – az elmúlt időszak eseményeit felidézendő fotósorozatból összeállított videót tekinthettek meg a szülők.


Április 12. – Pünkösdi gyülekezet műsora – 4 tagú gyülekezet előadását kíváncsian nézték meg a gyermekek. Majd a végén interaktív rész következett, ahol a gyermekek szívesen vettek részt a játékos faladatokban. Tízóraival kínáltuk a vendégeinket.


2019. március

Március 5-én: Mesetúra – Katolikus Iskolában
Célja: a népmesékkel ismerkedés során szókincsbővítés, fantáziagazdagodás, figyelem, koncentráció fejlődése, a mesélés, a mese szeretete, mesélővé nevelés
Feladata: meséken keresztül belső képi világuk kialakuljon, gazdagodjon érzelemvilága, hogy a mesehőssel való azonosulás során erősödjön önbizalma, a pozitív értékekkel azonosulni tudjon.


Március 14-én az 1848-as Szabadságharc megemlékezése:
Célja: hazaszeretetre nevelés, a különböző szimbolikákon keresztül,
Feladata: játékos feladatokon, játékos tevékenységeken keresztül megismerkedjenek a nemzeti zászló színeivel, jelentésévelMárcius 20-án – házi mesemondó: 2 fő vett részt: Kollányi Zoé, Gyányi ZsófiaMárcius 25-én – zenés évszaknyitón vettünk résztMárcius 26-án területi mesemondó a Csokonai óvodában 2 fővel vettünk részt.Március 28-án Belvárosi Iskolában – tavaszi vidámságok a nagycsoportosoknak.


2019. február


Február 7. - Gyermekkönyvtár – A nagyokkal ellátogattunk a gyermekkönyvtárba. Különleges varázsa volt a csendnek, meleg színeknek, halk beszédnek, a körös-körül könyvvel teli polcoknak. A gyerekek érdeklődéssel figyeltek. Volt bemutatkozás, mese, játék, színezés, mesekönyv nézegetés, és mesekönyv kölcsönzés is. Célunk, hogy ismerkedjenek a könyvekkel, hogy megszeressék a könyveket, hogy pozitív érzelmi viszony alakuljon ki bennük, hogy majd szívesen lapozgassák, hogy kialakuljon bennük a vigyázó bánásmód, hogy majd olvasóvá válhassanak, hogy szüleiknek elmesélhessék.Február 26. – Farsang az óvodánkban. – 3 hetes farsangi projektünk szerves részét képezte a farsangi mulatság megrendezése. Célja a projektnek, hogy megismerjék a hagyományokat, népszokásokat, illetve felelevenítsék ismereteiket, kellemes érzéseiket, tapasztalataikat megoszthassák, elmondhassák. Feladatunk, hogy szervesen részt vegyenek az előkészületekben, ráhangolódásban. /díszítésben, álarcok készítésében/, hogy fogalomismeretüket bővíthessük, érzelmi és értelmi képességeiket fejleszthessük. Vendégünk Tengeri Attila a jó hangulatot biztosította. Minden kisgyerek szép, és ötletes jelmezben volt.Február 27. – Múzeum. – Farsang a múzeumban. A múzeumi foglalkozásokat már várják a gyerekek. A dramatikus játékot, a mesét nagyon szeretik. Romsicsné Anikó mindig elbűvöli a gyerekeket. A farsangi fánk sütést és kóstolást pedig szintén érdekesnek találták, de finomnak is. A néphagyományokkal való ismerkedés ezen formája is segít abban, hogy a gyerekek tapasztalatokat gyűjthessenek, és minél maradandóbb pozitív élményekkel gazdagodhassanak.Február 27. – „Szeresd, óvd, véd” környezeti vetélkedő a szülőknek.


2019. január


Január 3-5.- Vízkereszt/Három királyok: mint, ahogy a tavaly, idén is hagyományápolással és népszokásokkal ismerkedhettek a gyerekek. Első nap a karácsonyi élménybeszámolókkal telt, behozták, megmutatták játékaikat. Jó alkalom volt arra, hogy a közösségben együtt játszás feltételeinek megteremtésére a szabályainkat felelevenítsük. Célunk, hogy az én és öntudat fejlődhessen. Az én alakulásában az interakcióknak kitüntetett szerepe van. Feladatunk, hogy a gyerekek játékukban örömüket lelhessék, hogy megértsék és elfogadják, az együttjátszás szabályait. Az én és a másik felfedezése, az enyém és tiéd megértése, és elfogadása. A három királyok bibliai történetet mese formájában elevenítettük meg, ahol a gyermekek voltak a mese szereplői. Célunk, hogy megérezzék és megéljék a gyerekek a szeretetet, az örömet és az ajándékozást.

Január 09. – Múzeum: Vízkereszt – Három királyok
Madáretetőt kihelyeztük – madáreleséget készítettünk. Célunk és feladatunk, hogy a gyerekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, hogy ismereteik és szókincsük bővüljön, az állatok iránti gondoskodás, és szeretetük erősödjön.


2018. december


December 3-án zenés évszaknyitón voltunk a nagycsoportos gyermekekkel a kamarateremben.December 5-én Újonnan részt vettünk a Kalocsai Roma Önkormányzat által szervezett Mikulás ünnepségen, a Tiszti-klubban. Az eseményre hangolódva az 5-7 évesekkel, mesével, verssel, és énekkel készültünk. Szülőket, családtagokat értesítettük, hívtuk az ünnepségre. A kicsik, szüleikkel közösen vettek részt. Gyermekek is szívesen készültek, izgalommal várták a „nagy napot”. A színpadot berendeztük, és a sikeres szereplésükért a Mikulástól kapott csomagokkal elégedetten távoztak.December 7-én délelőtt ünneplőben, csinosan és tele izgalommal várták a gyermekek a Mikulást az óvodánkba. Szokásokhoz híven a Mikulást versekkel, énekekkel lepték meg a gyermekek.


December 10-én Lucázás a nagycsoportosokkal az ORIGO szervezésében az Ifjúsági házban.


December 12-én Ellátogattunk a Viski Károly múzeumba. Itt a karácsonyi hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedhettek meg a gyerekek: hogy milyen volt régen a karácsonya, mit jelent a Luca napi-búza vetés; betlehemezés; gyertyakészítés rejtelmeibe is betekinthettek. Végül egy, erre az időszakra jellemző édesség készítésében vettek részt a gyermekek. Türelmesen, kitartóan, kíváncsisággal teli volt az itt töltött időnk. Saját készítésű dolgaikat büszkén mutatták meg szüleiknek.


December 14-én a karácsonyi forgatagon a sétáló utcában Luca napi népszokásokat mutatták be a gyermekek.

December 19-én Délelőtt tartottuk a karácsonyi ünnepséget. Vendégeinknek egy röviden összeállított ünnepi műsorral kedveskedtek a gyermekek, majd utána a gyermekek a személyre szóló ajándékaikat is és az alapítvány által kapott pénzből vásárolt játékokat is megkapták.


December 23-án Kalocsai Önkormányzat karácsonya 5 kisgyerek részesült ajándékban

2018. november


November 10. – Márton- nap: Immáron harmadik évben sikerült rendeztük megszerveznünk a Márton-napot az óvodában. Célunk ezen programmal, elsődlegesen, hogy pedagógus – szülő között egy olyan hidat építsünk, ahol a kölcsönös elfogadás, bizalom és együttműködés kialakulhasson, a gyermekek sikeres nevelését, oktatását és fejlesztését illetően. Ennek érdekében feladatunknak tartottuk, hogy olyan atmoszférát teremtsünk, amelyben szívesen vesznek részt a szülők, gyerekek egyaránt.
November 17. – „Vigyázz, kész, sport!” című városi sportrendezvényen vettünk részt. Célja ennek az alkalomnak a mozgás megszerettetése, hogy mozogni jó, mozogni öröm. Feladatunk volt, hogy a szülőket tájékoztassuk a programról, annak pontos időpontjáról és helyszínéről. Valamint a gyermekekkel a beszélgetős körünkben témánk volt a mozgás és sportolás, annak hasznossága.
November 23. – Színház: Péter és a farkas c. zenés mese nézték meg a gyermekek a városi színházban.

2018. október10.08-án Zenés évszaknyitón voltunk. A különböző hangszerek megnevezése és bemutatása, és a gyermekek által ismert dalok mind-mind hozzájárultak az ismereteik bővítéséhez, élményszerzéshez, hatással van az érzelmi, szociális, értelmi, motorikus és nyelvi területekre is.10.19-én megrendeztük a „Fitten az őszben” elnevezésű mozgásos délelőtti programunkat. A szép időben volt futás, zenés gimnasztika, és vetélkedő. A mozgás öröme, a friss levegő, a vetélkedőn való helytállás, együttműködés hozzájárul az egészséges életmód formálásához, alakításához, a mozgás szeretetéhez, a közösségi érzés alakításához, a kooperáció erősödéséhez.

2018. szeptemberSzeptember 12-én Paprikás hétpróbán vettünk részt a nagyokkal. Köszönjük a Bem ovinak a színvonalas rendezvényt! Gyakorlati tapasztalatokat szerezhettek a gyermekek, és sok-sok ügyességi mozgások révén fejlődhetett mozgásuk is.Szeptember 14-én Paprikafutáson voltunk. Itt Rostás Szantiágó második helyezett lett.Szeptember 14-én a „Te is lehetnél”… fesztiválon is részt vettünk. Gyerekek számára érdekes foglalkozásokon vehettek részt. Tartalmas délelőtt volt mindenki számára.


Szeptember 20-án „Autómentes napon” vettünk részt, a 9 nagycsoportosok közül azokkal, akik biztonságosan tudnak kerékpározni. Tartalmas délelőtt volt. Köszönjük szépen a színvonalas rendezést!Szeptember 20-án szülői értekezletet tartottunk. A beszoktatásról, a visszaszoktatásról, a házirendben foglaltakról, az óvodai élet fontos tudnivalóiról, fejlődési szakaszokról egyes életkorokban, programjainkról, működésünkről. Szülői szervezet tagokat és az elnököt megválasztották a szülők.Szeptember 21-én Takarítás Világnapján rendet raktunk az óvoda környékén. Megbeszéltük, hogy vigyáznunk kell környezetünkre, hogy egészségünkre is ezáltal vigyázunk. Szelektív hulladékgyűjtést idén is folytatjuk. Célunk, hogy a nevelés során megalapozzuk a környezettudatos /környezet- és egészségfejlesztés szempontjából/ életszemlélethez szükséges kompetenciák fejlődését. Ez egyik kiemelt feladatunk.Szeptember 28-án Benedek Elek Mesenapon a gyerekeknek a Rátóti csikótojás című mesét játszottuk el. Kovács Ági óvó néni közreműködésével jól sikerült a darabunk. Utána zenéltek, táncoltak, ettek ittak a gyerekek.  
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz