2017-2018. nevelési év - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2017-2018. nevelési év

Tagóvodák > Viola Utcai Tagóvoda > Aktuális információk


Nyári élet a Viola oviban


Június 11-től zártunk be 4 hétre.

Július 9-én nyitottunk ki nyáron 3 hétre. Az óvoda kényelmes, tágas udvarán lehetőség volt a közlekedési szabályok megismerésével, és gyakorlásával egybekötött kerékpározásra, kerékpározni tanulásra. Ezen kívül igyekeztünk változatos, érdekes tevékenységeket szervezni: manuális, illetve nagymozgásos tevékenykedésekre is alkalom nyílt. Szívesen homokoztak az árnyékot adó fák alatt. Kuckók, sátrak építésére is lehetőség volt. Vendéggyerekek fogadására is figyelmet fordítottunk. Szeretetteljes, családias légkör kialakításával igyekeztünk számukra könnyebbé tenni a beilleszkedést, az új környezetben való eligazodást. Saját óvodásainkat tanítottuk, bíztattuk, hogy a vendéggyerekeket segítsék, adjanak ők útbaigazítást, mondják el ők is, mit hol találnak. Igyekeztünk, hogy kellemes élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodhassanak, hogy jó érzésekkel mehessenek vissza óvodáikba.
2018. június


Június 4.- Nemzeti Összetartozás Napja – ÉrsekkertJúnius 7-én – Évzáró és ballagás
2018. május


Május 5-én „Alapítványi Gála műsor”-on vettünk részt. Anyák-napi műsorral készültünk, egy koreográfiával, szikecskékkel, Szanditól a „Mama” c. dallal. Mindenkit elhoztak, szépen felöltöztetve.Május 11-én tartottuk meg óvodánkban az Anyák-napi műsort. Ez alkalomból a témahetünkön nagy hangsúlyt fektettünk a „beszélgetőkörök”- megszervezésére. Beszélgetés témái voltak: a család, amely kapcsán remek alkalmak nyíltak az érzéseinkről, azok kifejezési módjáról beszélgetni. A család összetartó erejéről beszélgettünk. Jó cselekedeteket gyűjtöttünk, igyekeztünk a gyermekben felébreszteni, kifejezésre juttatni édesanyjuk iránti szeretetüket, valamint változatos tevékenységeken keresztül tapasztalatokat gyűjteni, ezáltal érzelmi világukat gazdagítani. „Mi a jó anyával, és anyában? Miért szeretik?” Szeretetbefőttet készítettünk, ebbe kerültek bele a gyerekek által elhangzott mondatok. A műsoron helytálltak a gyerekek, méltóképpen köszöntöttük az édesanyákat, nagymamákat.Május 17-én délelőtt a Chili – Trade kisvonatával voltunk városnézőben. Minden kisgyerek részt vett. A vonat az óvodához kijött. 40 perces utunk volt. A gyerekeknek is nagyon tetszett. A szülőket értesítettük a pontos indulásról és érkezésről. Megfelelően voltak öltöztetve és biztonságos utazáshoz elmondtuk a gyerekeknek a fontos tudnivalókat.Május 18-án „Családi gyermeknapot” tartottunk az oviban. Majdhogynem egész naposra sikeredett. 18 gyermek szülei jöttek el a rendezvényünkre./Dorina, Máltai Szeretetszolgálat/.
Május Zenés évszaknyitón voltunk a nagycsoportosokkal.Május 29-én a Zöldfa Utcai Tagóvoda által megszervezett „Szép verssel a környezetünkért” vetélkedőn vettünk részt. Az év folyamán, nevelés-oktatás során figyeltük és ápoltuk a gyerekek erősségeit, abban őket kiemeltük, támogattuk. Három kisgyerek vett részt a versenyen, akik ügyesen helytálltak a megmérettetésen. Köszönjük szépen a lehetőséget! 


2018. áprilisÁprilis 4 – 6. Locsolkodás, népszokások
Közösségi érzés fejlesztése; A néphagyomány, a népszokások megismertetése, ápolása; Ünnepi hangulatkeltés; A figyelem fejlesztése a játékszabályok betartásával. Fiúk parfümmel és locsolóverssel készültek, a lányok kis ajándékkal, színezőket színeztek, /csokival/.Április 9 - 13. – Egészséghét
Az egészséges életmódra nevelés, az egészséges életvitel kialakítására nevelés, mint kiemelt feladat, a gyermekek lelki életének, jellemének kialakítása, formálása; tapasztalják meg a gyerekek, hogy a testükkel, szeretettel és gondoskodóan kell bánni; Életükben a rendszer és rendszeresség kialakítása, szokásrend megalapozása, az egész életen át elkísérő egészségvédelmi készségek és jártasságok megalapozása óvodáskorban. /táplálkozás piramis/, péktermékek, gyümölcs, zöldség, hús, tojás és tejtermékek, legvégül az édességek; centrifugáltunk gyümölcs és zöldséget – kóstolták a különböző ízű leveket, összehasonlítottak; délután Nagy Viktória, védőnő tartott előadást, Cselik Annamária is volt nálunk, aki az allergiáról beszélt, Sipos Katalin fogorvos asszisztensnője pedig fontos tudnivalókat osztott meg a szülőkkel, a fogápolást illetően. Pénteken szülös délelőttöt tartottunk, ahol együtt játszhattak, és készíthettek müzlis sütit; majd egy 30 perces aerobikedzéssel zárult az egészséghetünk.Április 9-én zenés évszaknyitón voltunk
Tudjuk, hogy az emberi szükségletek hierarchiáját jól szemléltető Maslow-féle piramis a játékosság mellett az esztétikai szükségletet, azaz az esztétikai nevelést is igazolja. A zenei nevelés többek között ezt is fejleszti és erősíti. A népi játékok és gyermekdalok, valamint az élő zene a legmeghatározóbb zenei élmény a gyermekek számára.Április 16-i héten veteményeztünk
A paradicsom és a borsó palántáinkat kiültettük, vetettünk csemegekukoricát és krumplit is. Fontos, hogy kiskoruktól szoros kapcsolatban álljanak a természettel, az élő környezet közelsége megnyugtató hatású és alapja a környezettudatos nevelésnek. Napi programmá vált a veteményes látogatása, gondozása, ismeretterjesztő foglalkozásokat is kapcsolunk hozzá.Április 18-án Tehetségnap
Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje a gyermekek képességeinek fejlesztését szolgálva minden évben megrendezi a Tehetségnapot. Idén két gyermekünk képviselte az óvodánkat, akik Sas Piroska. Vendégköszöntő versével nyitottak meg a rendezvényt, majd az egyik sakkosunk mutatkozott be a Sakkpalota keretein belül.Április 19-én Nyíltnap
Nyíltnapot tartottunk a leendő ovisok és szüleiknek az óvodánkban, hogy betekintés nyerjenek az óvoda mindennapjába; ismerkedjenek az óvó nénikkel, dadusokkal, az óvodai környezettel; részt vettek a csoportszobai tevékenységekben, és az udvari szabadjátékban. Többen is éltek a lehetősséggel, és ellátogattak hozzánk a nap folyamán.

2018. március


Március 1. – Fogászat: délelőtt 9 órára ellátogattunk Sipos Katalin doktornő rendelőjébe. Minden egyes gyermekeket megvizsgált. Célunk, hogy a gyermekek megtanulják és a mindennapjuk részévé váljon a fogtisztítás, fogápolás. Feladatunk, hogy ezt a szokást kialakítsuk és igénnyé alakuljon a szájhigiéné.Március 1. „Mesetúra” – a nagycsoportosaink szívesen készültek a megmérettetésre, szívesen hallgatták a meséket, délutánonként. Célunk a népmese megszerettetése, ezáltal a szókincsük bővítése, fantáziájuk élénkítése. A pozitív mesehősön keresztül önbizalmuk erősítése, a helyes társadalmi norma és attitűd kialakítása. A mesetúrán ügyesek voltak, helytálltak, a rajzaikkal II. és III. helyezéseket érték el.Március 21. – Múzeum – Téma a húsvét. Húsvéti szokásokkal ismerkedhettek a gyerekek. Bemutatták a Kalocsa és környéki hagyományokat. A mesedramatizáláson, népi rigmusokon, a játékokon keresztül a szokásos tojásfestés mind-mind az értékeink megőrzését, tovább hagyományozását erősítik, a gyerekek érzelemvilágát gazdagítva. A legkedveltebb pillanatok egyike a sonka, tojás és kalácsevés, kóstolás volt.Március 23.- Házi mesemondó verseny – Délután 4 órától tartottuk meg házi mesemondó versenyünket, amelyre a volt óvó nénik, Eszti óvó néni, és Ági óvó néni, mint zsűritagok jöttek el. Ajándékot, és emléklapot is kaptak a gyerekek. A megmérettetés lényege volt, hogy a kiállást gyakorolhassák, idegenek előtt merjenek és tudjanak megszólalni.Március 27. – Területi mesemondó verseny – Ezen az alkalmon 3 gyerek vett részt. A gyermekek szépen felkészültek, és helytálltak.


Március 28. – Megjött a nyuszi – A gyermekek izgatottan várták ezt a napot. Egész héten erre hangolódtak, különféle tevékenységekkel.
2018. február


Február 1 -2. – Kibújás vagy bebújás – Medvebarlangot építettünk, és az otthonról hozott mackókat a barlangba tettük. Volt medveszínező, valamint a medvefajtákat is megfigyelhették egy nagy színes plakáton. Célunk, hogy a néphagyományokat megismerjék, megőrizzék és továbbvigyék. A „medvemegmozgató” segítségével sikerült a kis medvebocsoknak is begyűjteniük a finomságokat. Halmazokat képeztek és számoltak a gyerekek. És a macis „mézespuszi” is elkészült.
Február 5. – Farsang a Belvárosi Iskolában – Délelőtt 10 órára várták a nagycsoportosokat a Belvárosi Iskolába. A pedagógusok színvonalas feladatokkal várták a gyerekeket. A többállomásos tevékenységek színesek és érdekesek voltak. A gyerekek szívesen vettek részt benne. Célunk, hogy az iskolába menő gyerekek bekukkanthassanak, és szemügyre vehessék, kipróbálhassák azt a helyet, ahová hamarosan ők maguk is járni fognak.
Február 6. – Farsang az óvodánkban – Farsangot tartottunk az óvodánkban. A jókedvű, és vidám délelőtt hangulatát Frederico és Bonifác bohóc tették még emlékezetesebbé. Célunk, hogy a gyermekek megismerkdjenek a népi hiedelmekkel, népszokásokkal, hagyományokkal.
Február 23. – Látogatás a kalocsai gyermekkönyvtárba – Ezen a napon a gyerekekkel ellátogattunk a gyermekkönyvtárba, ahol a könyvtáros, Rózsa Andrea irányításával és szervezésével egy csodálatosan szép, és kellemes délelőttöt tölthettünk itt. Célunk a könyv megszerettetése, az olvasóvá nevelés első lépéseinek a megvalósítása.


2018. januárJanuár 3 – 5. – Újévi jókívánságok - Első nap a karácsonyi élménybeszámolókkal telt, behozták, megmutatták játékaikat. Jó alkalom volt arra, hogy a közösségben együtt játszás feltételeinek megteremtésére a szabályainkat felelevenítsük. Célunk, hogy az én és öntudat fejlődhessen. Az én alakulásában az interakcióknak kitüntetett szerepe van. Feladatunk, hogy a gyerekek játékukban örömüket lelhessék, hogy megértsék és elfogadják, az együttjátszás szabályait. Az én és a másik felfedezése, az enyém és tiéd megértése, és elfogadása. Megsütöttük a „szerencsemalacot” és gyerekpezsgővel koccintottunk az új évben.
Január 15. – Környezetünk – Az óvoda környékén raktunk rendet. A mellettünk lévő kis parkban összeszedtük a műanyag palackokat, papírokat, szemetet. Célunk, hogy a gyerekekben kialakuljon a rendezett környezet iránti igény, hogy vegyék észre és tegyenek is azért, hogy egy tisztább, élhetőbb világban élhessenek.
Kihelyeztük a madáretetőket– a gyerekek madáreleséget készítettek és helyezték félbevágott narancshéjba. Célunk és feladatunk, hogy a gyerekek ismerjék meg szűkebb és tágabb környezetüket, hogy ismereteik és szókincsük bővüljön, az állatok iránti gondoskodás, és szeretetük erősödjön.

2017. december


December 05. – Roma Önkormányzat Mikulása – Újonnan részt vettünk a Kalocsai Roma Önkormányzat által szervezett Mikulás ünnepségen, a Kultúrházban. Az eseményre hangolódva az 5-7 évesekkel, mesével, verssel, és énekkel készültünk. Szülőket, családtagokat értesítettük, hívtuk az ünnepségre. A kicsik, szüleikkel közösen vettek részt. Gyermekek is szívesen készültek, izgalommal várták a „nagy napot”. A sikeres szereplésért a Mikulástól kapott csomagok nagy örömet jelentettek számukra.
December 21. – Színház – Délelőtt 10-től a városi színházban a Diótörő című darabot tekinthették meg a gyerekek. Célunk, hogy szociális és érzelmi készségeik, képességeik fejlődjenek. Viselkedés alakító szerepe van, amely a kipróbálható, utánozható modellek, élményekben gazdag életesemények megélhető tapasztalásán keresztül formálódik.
December 20. – Karácsony óvodánkban – Délelőtt 10 órától tartottuk a karácsonyi ünnepséget óvodánkban. Vendégeinknek meghívókat készítettünk, majd személyesen adtuk át azokat a meghívottaknak. Röviden összeállított ünnepi műsorunk egy meséből állt, valamint a decemberi hónapra jellemző régi népszokások és hagyományok játékaiból válogattunk.


2017. november


November 10. – Márton nap
Óvodánkban második alkalommal került megrendezésre a Márton nap. Célunk, hogy a szülőkkel szorosabb kapcsolatot fűzhessünk, hogy a bizalom és az elfogadás természetes érzéssé alakuljon. Ennek megfelelően alakítottuk a programunkat. A sajátkészítésű lampionokkal felvonulás, a közös éneklés, majd a finom libazsíros kenyér hagymával mind-mind közösségformáló erővel bírtak. A jókedv garantált volt.
November 17. – „Vigyázz, kész, sport!”
A kalocsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat idén is megszervezte az óvodások sportnapját a nagy sportcsarnokban. Óvodásainkat autóbusszal vitték a helyszínre, ahol izgatottan várták, hogy mi is fog ott történni. Erika óvónő vezetésével zenés bemelegítő gimnasztika után összesen 6 állomáson vettek részt a gyerekek különböző izgalmas mozgásos feladatokban. Mindannyian helytálltak és remekül érezték magukat. A legvégén járó ajándéknak különösen örültek.


2017. októberOktóber 2. – Állatok Világnapja
Egy óvodásunk keresztszüleinek a tanyájára látogattunk el, ahol többféle háziállattal ismerkedhettek meg a gyerekek. Október 4-e az állatok Világnapja, melynek alkalmából témahetünk első állomását jelentette. A gyerekeknek nagyon tetszett a sok háziállat. Beszélgettünk az állatok hasznosságáról, fontosságáról és védelmükről is.
Október 11. – Fitten az őszben
Hagyomány az óvodánkban, hogy egy szép őszi délelőttön a szabadban, vendéggyerekekkel közösen sportolunk, játszunk. Idén a Bem Apó óvoda szivárvány csoportosaival tölthettünk egy kellemes délelőttöt. Volt futás, zenés gimnasztika, tökgurítás, krumpli szedés, és kötélhúzás. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek.
Október 27. – Zene és tánc jókedv
Ez a délelőtt zenéléssel, énekléssel és táncolással telt. Tengeri Attila zenész előadásában minden óvodás szívesen vett részt a zenélésben, együtténeklésben és táncolásban. A hangszerek kipróbálása, az ismerős dalok fokozták a jókedvet és a hangulatot.


2017. szeptember


09.08. „Te is lehetnél” – fesztivál
Az idén már hetedik alkalommal rendezik meg a „Te is lehetnél…” fesztivált, ahol a sérült és egészséges emberek /gyerekek/ találkozhatnak. A program színes és színvonalas volt, melynek célja, hogy megismertesse, közelebb hozza a sérült és ép felnőtteket, gyermekeket egymáshoz, hogy elfogadják, megértsék és segítsék őket. Fontos, hogy az érzékenyítést már gyerekkorban elkezdődjék. A gyerekek népi játékokat próbáltak ki, sámán dobosokkal ritmushangszereket szólaltattak meg, motoroztak oldalkocsis motorkerékpáron, ügyességi játékokon, és lovas kocsikázáson vettek részt. Tartalmas délelőtt volt.09.20. – Múzeumi foglalkozás
Témája a SZÜRET: Viski Károly múzeumban betekintést nyerhettek a gyerekek a szőlőszüret idejére jellemző népi szokásokba és hagyományokba. Célunk, és feladatunk is, hogy a gyerekek megismerjék és megtapasztalhassák a helyi és környékbeli népszokásokat, népi ünnepeket. Barkácsoltak, népi játékokat játszottak, de legeslegjobban a szőlő préselés és a mustkóstolás nyerte el a gyermekek tetszését.
09.22. Takarítás világnapja
Bár nem kötődik egyetlen konkrét dátumhoz sem, minden évben egy, szeptember 20-a körüli hétvégén ünnepeljük óvodánkban. Ebből az alkalomból a lányok a babaszobában válogatták át a babaruhákat és hajtogatták össze, dadus nénik segítségével. A konyhában megtisztították a műanyag játékokat. A fiúk az építősarokban raktak rendet, és port töröltek. A nagy udvaron és az óvoda környékén is a szemetet összeszedtük. Külön zsákokba gyűjtöttük a szerves és szervetlen hulladékot. Fontosnak tartjuk megalapozni a környezettudatos életszemlélethez szükséges kompetenciákat.
09.29. Benedek Elek mesenap
Népmese napját ünnepeltük. A vendégóvodások, a Viola óvodások valamint óvónénik és a dajka nénik közreműködésével Benedek Elek „Az aranyszőrű bárány” című népmesét adtuk elő. Célunk egy olyan tudást közvetíteni, amely nemcsak az élet minőségét, de a kultúrába való belenevelődést, az identitást és a szocializációt is erősen meghatározza. A mese végén zenéltünk, táncoltunk, a gyerekek pogácsát és almát fogyasztottak.09.01 – 09.30. Beszoktatás –Visszaszoktatás
Új gyerekek érkeztek óvodánkba. Fokozatosság elvét betartva valamint a szülőkkel együttműködve igyekeztünk azt az ideális környezetet megteremteni, amelyben minél zökkenő mentesebben sikerülhet a beszoktatás. Azt szeretnénk, hogy a gyerekek szívesen jöjjenek óvodába, jól érezzék magukat, hogy megbizonyosodhassanak, jó az óvodában. A régi gyerekeinknek is szükség volt az átállásra. A már ismert pajtásokkal és játékokkal szívesen merültek bele az óvodai élet mindennapjaiba.  
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz