2016-2017. nevelési év - Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

2016-2017. nevelési év

Tagóvodák > Csokonai Utcai Óvoda > Aktuális információk
 


Nyári élet


- Nyári élet megszervezése, szabadságok beosztása, munkaidők egyeztetése.
- Udvari játékok előkészítése, babaház berendezése, balesetvédelem dolgozók és a gyermekek számára.
- Nyári nagytakarítások az óvoda helyiségeiben.
- Változatos udvari játékok biztosítása- gyerekek fogadása a többi óvodából is az igényeknek megfelelően.
- Rovar és rágcsálóírtás. / 07.14. /
- Pillangó csoportban a galéria szétszedése, csoportszoba kifestése, átrendezése.
- Konyha, ebédlő, ajtók átfestése közmunkásokkal.
- Szülői segítséggel gumitégla lerakása a Maci csoport udvarrészén.
- Térburkolás a Nyuszi és a mókus csoportban, a Maci csoportnál szeptemberben közmunkások segítségével.
- Udvari padok felújítása közmunkások segítségével.
- Munkaegészségügyi vizsgálatok.
- Középiskolások közösségi szolgálatot végeztek óvodánkban.


2017. június


06.01., 06.06., 06.12. Angol évzáró foglalkozások
Az idén három angol csoportnak volt évzárója a Csokonai óvodában! Az évzáró foglalkozásokon szeretettel várták a szülőket, hogy megmutathassák, mit tanultak a gyermekek az év során! Szabadi Adrienn tanár néni nagyon gyermekközeli módszerekkel, játékos formában, nagyon jó hangulatban tartotta meg ezeket a foglalkozásokat! Az évzárók során látták a szülők, milyen sokat tudnak az óvodások angol nyelven: mondókákat, dalokat, bővült szókincsük, javult beszédértésük! Köszönjük a tanárnő áldozatos munkáját, a szülőknek pedig köszönjük, hogy eljöttek megnézni az évzáró foglalkozásokon gyermekeiket!06.07. Nemzeti Összetartozás Napja
2017.06.07.-én megrendezésre került az Érsekkertben a Nemzeti Összetartozás Napja, melyet a Kunszt utcai óvoda nevelőtestülete szervezett az óvodák nagycsoportosai részére!
A program elején Katus Györgyné intézményvezető köszöntötte a nagycsoportosokat, óvó néniket, dajka néniket, majd csapatjátékok következtek különböző állomásokon. A Csokonai óvoda két csapatban játszott, külön csapatot alkotott a maci, pillangó csoport, és a mókus csoport. A csapatkapitányok a térkép segítségével mutatták a csapatnak hova kell menni. Az ügyességi játékok között szerepelt: játék karikákkal, „Döntsd a fát”-játék, teniszlabda továbbítása a „csatornában”, kifeszített ponyván labda gurítása, „lánctalpas ”csapatjáték. Az állomások között volt egy pihenőhely is, ahol alma, müzli szelet, innivaló várta az ovisokat, valamint az Érsekkert játszóterét is birtokba vehették óvodásaink!
A rendezvény végén nemzeti színű /piros, fehér, zöld /lufikat engedtek fel a gyerekek a levegőbe, majd az emléklapok kiosztására került sor!
Nagyon kellemes délelőttöt töltöttünk együtt, ahol fejlődött a nagycsoportosok ügyessége, gyorsasága, erősödött a csapatszellem, a közösségi érzés, az együtt játszás öröme!
06.08. Városi Pedagógusnap
Óvodáink a Városházán ünnepelték a Pedagógusnapot!
Dr. Bálint József Polgármester Úr köszöntője után a kalocsai óvodák nagycsoportosai műsorral kedveskedtek a résztvevőknek!
Elsőként Balogh Sára mondott verset, aki óvodánk mókus csoportjából érkezett. Elszavalta Rákos Sándor: Öreganyó című versét, amellyel az idén megtartott „Szép versekkel a környezetükért” versmondó versenyen I. helyezést ért el!
Ezután óvodánkból a maci és mókus csoportos gyermekek egy népi játékot adtak elő a közönségnek, „Koma, koma, komázzunk” címmel!
A többi óvoda nagycsoportosai is felléptek versekkel, táncos produkciókkal!
Az előadások után került sor az elismerések átadására!
A Csokonai Óvodából elismerésben részesült Dr. Nyámádiné Pásztor Mária óvodapedagógus, szívből gratulálunk neki, és minden jutalmazottnak!
Az elismerések átadása után egy kis vendéglátás várta a résztvevőket!

06.09. Pillangó csoport nagycsoportosainak évzáró műsora
Ezen a napon délután tartottuk a pillangó csoport nagycsoportosainak évzáró műsorát!
A szülőket, nagyszülőket, meghívott vendégeket a tornateremben vártuk szeretettel!
A műsorban magyar és német versek, énekek, énekes játékok, egy mese eldramatizálása, valamint búcsúzó versek, énekek szerepeltek! A búcsúzó nagycsoportosok ügyesen szerepeltek, könnyeket csaltak szüleik szemébe!
A műsor végén a szülői munkaközösség megköszönte az óvó nénik, dajka néni több éves munkáját, majd a gyerekeket egy kis vendéglátás várta az ebédlőben!
06. 12. Ünnepi könyvhét megnyitója
2017.06.12.-én de. 9.50.-kor az „Ünnepi könyvhét „megnyitójára került sor Kalocsa sétálóutcájában! A rendezvény szervezői a Kalocsa Kulturális Központ és Könyvtár munkatársai voltak! Ebből az alkalomból hívták meg a kalocsai nagycsoportosokat is erre a rendezvényre!
A megnyitón először Dr. Angeli Gabriella Képviselőnő köszöntötte a résztvevőket, valamint a Kalocsai Kulturális Központ és Könyvtár munkatársa! Felhívták az óvodás gyermekek figyelmét a könyvek, a mesemondás, mesehallgatás fontosságára, az iskolások figyelmét pedig az olvasás megszerettetésére! Ehhez adott ötleteket, programokat a gyermekkönyvtár is!
A rendezvény műsorvezetője, a Korona Rádiótól Mike Szilvia volt, aki szintén köszöntötte az óvodásokat!
A megnyitón verset mondtak a kalocsai óvodákból azok a gyerekek, akik a „Szép versekkel a környezetünkért” című versmondó versenyen helyezést értek el! A Csokonai óvodából Balogh Sára, a mókus csoport nagycsoportosa szavalta el, Rákos Sándor: Öreganyó című versét!
A versmondások után a Katica bábszínház műsorát nézhették meg a gyerekek! Az általános iskolások bábozása nagyon tetszett nagycsoportosainknak!
06.13. Pillangó csoport kirándulása Hajósra
A Csokonai óvoda pillangó csoportjának nagycsoportosai kirándulni mentek ezen a napon Hajósra autóbusszal! Mivel ez a csoport német nemzetiségi, ezért gondoltak arra az óvó nénik, hogy a Hajósi sváb községet ismerjék meg egy kicsit közelebbről a gyerekek!
Programok voltak a kiránduláson: templom, tájház megtekintése / bemutatták a gyerekeknek a régi használati tárgyakat, a hajósi népviseletet, meséltek a gyerekeknek arról, hogy hogyan éltek dédszüleink / látogatás az Érseki Kastélyban, nézelődés a pincefaluban, játék a játszótéren és közös fagyizás!
Nagyon nagy élmény volt a gyerekeknek ez a kirándulás, örömmel mesélték élményeiket szüleiknek!
06.15. Szülői értekezlet a leendő kiscsoportosok szülei számára
2017.06.15.-én du. 16.30.-kor tartottuk óvodánk tornatermében a leendő kiscsoportosok szülei számára az első szülői értekezletet!
A megbeszélés elején Szundi Judit tagóvoda vezető köszöntötte a megjelent szülőket, majd bemutatta a nevelőtestület tagjait, az óvó néniket, a csoportokat! Ezt követően óvodánk napirendjéről, és a beszoktatásról tájékoztatta a szülőket! A szülői értekezlet ezután a csoportszobákban folytatódott, ahol az óvó nénikkel személyesen beszélgethettek a szülők!
Nagyon örültünk, hogy nagy volt az érdeklődés a szülők részéről az első szülői értekezleten, az óvó nénik minden felmerülő kérdésre igyekeztek válaszolni!06.21. Óvodapedagógusok kirándulása Tihanyba
A Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány szervezésében jött létre az idén a Tihanyi kirándulás, melynek buszköltségét az Alapítvány finanszírozta!
A kirándulás célja volt: látogatás a „Levendula Fesztiválra „és a programokon való részvétel!
A délelőtt folyamán két program közül lehetett választani: -„Levendula Szedd Magad” program, és látogatás a Levendulaház Látogató Központba. Délután a Tihanyi Apátság megtekintésére volt lehetőség tárlatvezetéssel!
A programokon való részvétel önkéntes volt, du. 15-órától lehetőség volt fürdőzésre, vásárlásra, egyéb programokon való részvételre, pld: babamúzeum, Tihanyi visszhang, panoptikum…
A Tihanyi kirándulás, a csapatépítés, a nevelőtestületek összekovácsolódásának jó alkalma volt, nagyon jól sikerült, minden kolléga jól érezte magát!
06.27. Tanévzáró értekezlet
Az idei tanévzáró értekezlet a Csokonai óvoda Maci csoportjában került megrendezésre!
Katus Györgyné Intézményvezető köszöntötte az óvodapedagógus kolléganőket, majd átadta a szót Benke Mónika Tagóvodavezetőnek, aki az Önfejlesztési programról tájékoztatta a kollégákat!
Ezt követően Katus Györgyné Intézményvezető, és Lovász Csabáné a Bölcsőde vezetője ismertette az Évértékelő beszámolóját, melyeket a nevelőtestület egyhangúan elfogadott!
A Munkaközösség vezetők az idei évi munkát értékelték, ezeket a beszámolókat is elfogadta a nevelőtestület!
Munkaközösség vezetők:
Sésztó Angéla: Tehetség munkaközösség
Balatoniné Morvai Valéria, Tóth Erika: Óvoda-iskola átmenet munkaközösség
Rakovics Brigitta: Portfólió- önértékelés munkaközösség
Rózsa Ferencné: Belső gondozói munkaközösség
Rátkainé Major Erzsébet: Belső ellenőrzési munkaközösség
A beszámolók után következett a jubileumi jutalmak átadása, a tagóvodavezetők, a munkaközösség vezetők, a minősített, és a dicséretben részesült kolléganők elismerése!
A Csokonai óvodából jubileumi jutalomban részesült: Dr. Nyámádiné Pásztor Mária!
Elismerésben részesült: Szundi Judit Tagóvodavezető, Rózsa Ferencné, a Belső gondozói munkaközösség vezetője!
Elismerésben részesültek minősítésükért: Simon Sándor Róbertné, Petrovicsné Katus Gabriella!
Dicséretben részesültek: Rózsa Ferencné, Horváth Márta óvodapedagógusok, Feketéné Kopasz Tünde dajka néni!
Minden kolléganőnek szívből gratulálunk!2017. május


Május 2. Szülői értekezlet
A 2016-17-es nevelési év utolsó szülői értekezletét tartották csoportjaink ezen a napon! Témák voltak: a 2016-17-es nevelési év értékelése, a szülők tájékoztatása az iskolába menő gyermekekről, a 2. DIFER vizsgálat, és az 5 évesek tájékozódó szűrővizsgálatának eredményeiről, a hátralévő programokról, rendezvényekről és a kirándulásokról. Utolsó szülői értekezletünkre is nagy érdeklődéssel jöttek a szülők, jó hangulatban telt ez a megbeszélés!Május 2-5. Óvodai beiratkozás
Május első hetében volt az óvodai beiratkozás az intézményvezetői irodában, a Szent István u.19 szám alatt. A szülőket, gyermekeket intézményvezetőnk Katus Györgyné és a tagóvodák vezetői fogadták ezeken a napokon 8-16 óráig. A beiratkozásnál figyelembe vették a körzethatárokat és a szülői igényeket, kéréseket is! A beiratkozó gyermekeknek kis ajándékkal kedveskedtek!Május 3. Viski Károly Múzeum Szent György napi foglalkozása
A Szent György napi foglalkozáson is a régi Kalocsa és környéki hagyományokkal, szokásokkal ismerkedtek nagycsoportosaink. Először bábjátékra invitálták óvodásainkat, majd népi gyermekjáték következett, ahol a fiúk mérhették össze ügyességüket. A győztes fiú lett az a juhász, aki kihajthatta a juhokat a legelőre. Ezt követően kézműves foglalkozáson galamb formájú papírsárkányt készítettek a gyerekek, végül az ételkészítés: kukorica pattogtatása és kóstolása volt. Nagyon tetszettek a gyerekeknek a változatos tevékenységek, a népi játékok, örömmel, jó hangulatban telt az év utolsó foglalkozása!
Május 8-10.  A Csokonai óvoda csoportjainak látogatása a Tűzoltósághoz
Május 8-án a Pillangó-, 09-én a Nyuszi-, 10-én pedig a Mókus csoport látogatott el a Tűzoltóság nyílt napjára! Először egy mesét nézhettek meg a gyerekek, „Sam, a tűzoltó címmel”. A mese után egy tűzoltó beszélgetett a gyerekekkel a tűzoltók munkájáról, a veszélyhelyzetekről. Ez után bemutatták, hogy csúsznak le a rúdon a tűzoltók, milyen tűzoltóautókat használnak. A magas házakból való mentést is megmutatták a gyerekeknek, amikor 10 emelet magasba emelkedett a tűzoltóautó kosaras létrája. Végül beülhettek óvodásaink a tűzoltóautókba, felpróbálhatták a sisakokat. Nagyon élvezték a gyerekek ezt a látogatást, nagy élmény volt számukra, örömmel mesélték szüleiknek!
Május 8., 10., 16. Anyák napi ünnepségek a Csokonai óvodában
Május 8-án, a Maci-, 09-én a Mókus-, 10-én a Pillangó-, 16-án pedig a Nyuszi csoportunk tartotta anyák napi ünnepségét! A Maci-, és Mókus csoport a csoportszobában, a Pillangó és a Nyuszi csoport pedig a tornateremben rendezte meg ezt a meghitt, bensőséges ünnepséget, melyre minden édesanyát, nagymamát szeretettel vártunk! Nyuszi csoportunknál az anyák napi ünnepség egyben évzáró műsor is volt! Csoportjaink anyák napi műsorral készültek, majd virággal, ajándékokkal, süteményekkel kedveskedtek anyukájuknak, nagymamáiknak!
Május 9-18. Schöffer Múzeumi foglalkozások
Május 9-én két téma került feldolgozásra a foglalkozáson: a fény és a formák. Először visszatérő séta során újból végig néztük a műalkotásokat a gyerekekkel. Mácsainé Iván Éva a gyűjtemény vezetője kalauzolta óvodásainkat. Először világítás nélkül mentünk végig a szobrok között, majd bekapcsolták a lámpákat. Ezután zseblámpákkal csoportbontásban fényjelzéseket adtunk, ritmusjátékokat játszottunk, megvilágítottuk az alkotásokat. A térbeli játékok után a kézműves teremben bábjátékot adtak elő az óvó nénik, „Lépcsőfokok” címmel. Végül a délelőtt hátralevő részében különböző kézműves tevékenységek várták a gyerekeket. Lehetett világító mécseseket, áttetsző ablakdíszt, és évszakórát készíteni.
05.18-án került sor az utolsó foglalkozásra, ahol ismét két témát dolgoztunk fel, a színt és a mozgást. Végigjártuk utoljára a műalkotásokat, néztük a színeket és azt is, melyik szobor hogyan mozog. Ezután térbeli játékok következtek a színekkel, és a mozgással kapcsolatosan, majd a „Két kicsi bocs meg a róka” című mese következett. A bábozás után kézműves tevékenységek várták óvodásainkat. Lehetett készíteni szivacsfestéssel szavannát, majd fekete filccel állatokat rajzolni rá, szivárványt készíteni fültisztító pálcikákkal festéket pöttyözve, üveggolyókkal varázslatos festékes képet készíteni, és a leglátványosabb tevékenység volt, amikor darcz nyíllal, festékkel töltött lufikat lehetett kidurrantani, így a lufikban lévő festék egy nagy kartonlapra folyt különleges mintákat alkotva.
E két utolsó foglalkozáson is nagyon lelkesen, örömmel tevékenykedtek a gyerekek a modern, esztétikus környezetben!
Május 13. Jótékonysági gálaműsor a színházban
Hagyományainkhoz híven az idén is megrendezésre került a Kalocsa Város Óvodáiért Alapítvány szervezésében a Jótékonysági gálaműsorunk a kalocsai Színházban!
Idei rendezvényünk fő támogatója ismét a Liszt Ferenc Zeneiskola Fúvószenekara volt, Betlenné Dajkó Ágnes vezetésével!
Ezen a délutánon a Fúvószenekar zeneszámai mellett színesítették a műsort a kalocsai óvodák nagycsoportosainak produkciói. A Csokonai óvoda mókus, és pillangó csoportosai egy gólyás-békás népi játékkal kedveskedtek a szülőknek és az érdeklődőknek! A népi játékokat Dudás Szilvia néptáncpedagógus segített kiválogatni!
Nagyon köszönjük mindazoknak, akik eljöttek rendezvényünkre és adományaikkal támogatták a kalocsai óvodákat!
Május 15. Vonatozás a Chili-vonattal a városban
Egy kedves felajánlást kapott óvodánk 05.15-én, ingyenes vonatozásra mehettek óvodásaink a városban a Chili-vonattal! Nagy lelkesen ültek be csoportjaink a piros kis vonatba, két turnusban. A városban sok nevezetesség mellett ment el a vonat, még az Érsekkertbe is ellátogatott. Nagyon köszönjük ezt a lehetőséget a felajánló szülőknek!
Május 16. Sportvetélkedő nagycsoportosoknak a Hunyadi pályán
Nagycsoportosaink lelkesen mentek a Hunyadi pályára sportolni, versenyezni a fociedzők vezetésével. Minden óvoda képviseltette magát, a Csokonai ovisok 2 csapatra osztva mentek végig a sportos állomásokon. Lehetett focizni, kalózkincseket gyűjteni, volt versenyjáték labdával, krokodil fogó, akadálypálya, ügyességi játékok labdával. A vetélkedő végén kellemesen elfáradva érkeztek vissza nagycsoportosaink az óvodába!
Május 17. Gyermeknap a Csokonai óvodában
Az idei gyermeknapunkat –hasonlóan a tavalyihoz- a „Mosolybirodalom” támogatta ugrálóvárral, népi játékokkal, a szülők pedig palacsintával, kürtös kaláccsal, innivalókkal. A délelőtt folyamán bűvész szórakoztatta a gyerekeket. Minden csoportunkban az óvó nénik játékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, a mókus csoportosok vízi pisztolyoztak, a maci csoportosok kézműveskedtek, /napellenzőt készítettek,/ a nyuszi csoportosok buborékot fújtak, konfettiztek, ponyván labdával játszottak, a pillangók népi játékokat játszottak.
Óvodásaink nagyon jól érezték magukat ezen a délelőttön, felszabadultan játszottak, tevékenykedtek!
Május 18. Balett évzáró a Kertvárosi Általános Iskolában
A Csokonai óvoda balettre járó óvodásainak a Kertvárosi Általános Iskolában tartotta az idei balett évzárót Pogurelszka Oxana tanárnő, amely egy rendhagyó balett foglalkozás volt. Ezt követően a szülőkkel tartott a tanárnő megbeszélést, az idei év történéseiről, az elért eredményekről, és az elkövetkező időszak terveiről. Óvodásaink nagyon szeretik a balett órákat, szívesen vesznek részt rajta, hiszen a tanárnő nagyon játékosan vezeti be az ovisokat a balett világába!
Május 19. Furfangos színház előadása
Ezen a napon délelőtt bábszínházi előadásra hívtuk óvodásainkat óvodánk tornatermébe! A bábszínházi előadás címe: „A világszép kecskebéka ”volt, előadta… Az előadás viccesen indult, a főszereplő béka megnevetette a gyerekeket, majd elkezdődött a mese. Óvodásainknak nagyon tetszett a bábelőadás, a mese végén kezükbe foghatták, megnézhették a bábokat!
Május 24. Versmondó verseny a Zöldfa utcai tagóvodában
2017-ben is megrendezésre került a Zöldfa utcai tagóvodában a „Szép versekkel a környezetünkért” elnevezésű versmondó verseny! A versek kiválasztásánál szempont volt, hogy a versek állatokról, növényekről, a természetről szóljanak! A Csokonai óvodából három kislány képviselte óvodánkat, Szabó Zsófia, és Kollár Kendra a Pillangó csoportból, és Balogh Sára a Mókus csoportból! A verseny 9 órakor kezdődött, Rátkainé Major Erzsébet tagóvoda vezető köszöntötte a versmondókat, a szülőket, a kísérő pedagógusokat, valamint a zsűri tagjait: Katus Györgyné Intézményvezetőt, Szalmai Lászlót a Környezetvédelmi Egyesület Elnökét. Ezután minden gyermek elmondta versét, majd amíg a zsűri értékelt, addig megvendégelték a gyerekeket egy kis tízóraival!
Nagy örömünkre óvodánkból Balogh Sára I. helyezést ért el, szívből gratulálunk neki és a többi helyezettnek, résztvevőnek is!

Május 25. Honvédelmi nap Kalocsán
Május 25-én Honvédelmi napot tartottak Kalocsán, ennek keretében katonai járművek bemutatója volt a kalocsai Csillás-parkban. A Csokonai óvoda Pillangó és Mókus csoportjai a délelőtt folyamán kilátogattak a bemutatóra, ahol katonai felszereléseket lehetett megnézni: gázálarcot, vegyvédelmi ruházatot, stb. Minden járműbe, tankba beszállhattak a gyerekek, felmehettek a járműveket szállító trélerre is. Nagy élmény volt számukra ez a bemutató, reméljük jövőre is láthatunk sok érdaekes katonai harcjárművet!

Május 25. Nyuszi csoport kirándulása a Vízimadár-parkba
A nyuszi csoportosok első ízben indultak kirándulni a felújított kisfoktői Vízimadár-parkba! Nagy élmény volt a gyermekek számára, sokféle állatot láttak, legjobban a kisrókák, a pávák, és a lovak nyűgözték le őket! Nemcsak jó élményekkel, hanem természettudományos ismeretekkel is gazdagodtak az ovisok!
Május 25. „ Szüleim munkája” – rajzpályázat
A Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Vállalkozók hete programsorozat részeként hirdette meg tavasszal a „Szüleim munkája” című rajzpályázatot, melyre óvodások és alsó tagozatos iskolások rajzait várták május 12.-ig!
Az óvodás és iskolás rajzokat külön kategóriában értékelték. A rajzokat Kiss István Művésztanár, és Péjó Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kirendeltségvezetője zsűrizték!
Az eredményhirdetésre május 25.-én került sor a kalocsai Színház előcsarnokában. A Csokonai óvoda mókus csoportjából Botos Dávid Endre I. helyezést ért el az óvodás korosztályból! Gratulálunk a szép eredményhez és további sikereket kívánunk Dávidnak az iskolában is!
Május 26. Sárkányhajózás megtekintése a Vajas-parton
Május utolsó hétvégéjén tartották Kalocsán a hagyományos Sárkányhajó kupát! Pénteken délelőtt az Általános Iskolák időmérő versenyzéseit nézték meg a Csokonai ovisok. Vidáman szurkoltak a hajóknak, közben találkoztak iskolás testvéreikkel is! Az óvodába visszatérve lelkesen mesélték Vajas-parti élményeiket!
Május 26-27. Évzáró műsorok a Csokonai óvodában
05.26. Maci csoport évzáró műsora
Péntek délután a 9 fő nagycsoportos gyermek, évzáró és egyben búcsúzó műsorral várta a szülőket, nagyszülőket! Egy mesejátékkal és sok köszöntő verssel csaltak könnyeket a meghívottak szemébe! A szülői munkaközösség a műsor után a Kubikus parkban rendezett búcsúzsúrt a gyerekeknek és az óvó néniknek!
05.27. Mókus csoport évzáró műsora
Szombaton délelőtt 08.30-kor kezdődött a mókus csoport évzáró műsora és egyben 6 fő nagycsoportos búcsúzó műsora is! A Csokonai óvoda tornaterme zsúfolásig megtelt a meghívott szülőkkel, nagyszülőkkel, testvérekkel, meghívott vendégekkel! A műsor első részében egy évszakos blokkot adtak elő óvodásaink, melyben versek, énekek, énekes játék szerepeltek! Ezt követően egy vásáros mesejáték következett, melynek címe:” Az én uram tudja, hogy mit csinál! „ Műsorunk végén búcsúzós versekkel köszöntünk el az iskolába induló gyermekektől, és egy kis ajándékkal kedveskedtünk nekik! Nagyon megható volt ez a búcsúzás, könnyeket csalt a szülők szemébe! Az évzáró műsor után egy kis vendégség várta óvodásainkat, Feketéné Kopasz Tünde, a Mókus csoport dajka nénije egy nagyon szép tortával kedveskedett a gyerekeknek, melynek tetején a búcsúzó gyerekek fényképei voltak!
Évzáró műsorunk nagyon tetszett minden meghívott szülőnek, nagyszülőnek, a gyerekek örömmel kóstolták meg a meglepetés tortát!
Május 29. Zenei évszaknyitó
A Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai nyári dallamokkal lepte meg a nagycsoportos gyermekeket! Szebbnél szebb dallamok csendültek fel, zongorán, fuvolán és csellón! Betlenné Dajkó Ágnes egy különleges kínai hangszert is megszólaltatott! Zenei kakukktojásként egy téli trombitaszólót adott elő Turi Tibor! A figyelmes gyermekek jutalma a zenei élményen kívül színezők és könyvjelzők voltak!
Május 30. A Mókus csoport kirándulása
Mókus csoportunk kirándulni indult ezen a napon Kecskemétre a Vadas-parkba! Az autóbuszt szülői felajánlásként kaptuk, kirándulásunkon két óvó néni és két dajka néni kísérte el a gyermekeket! Kirándulásunk célja az volt, hogy a kecskeméti Vadas-park növény és állatvilágát megfigyeljük és a kirándulás közben a gyermekek közösségi érzését, baráti kapcsolatait erősítsük! Nagy lelkesen szálltak fel ovisaink az autóbuszra, és nagyon élvezték az utazást! A Vadas-parkban örömmel nézték az állatokat, különösen a póni lovak, az oroszlánok, a tigris, a majmok, pávák, medvék, kecskék, struccok tetszettek a legjobban a gyerekeknek! Nézelődés közben volt idő a tízóraizásra, ebédre és a játszótéren való játékra is! Hazafelé a Soltvadkerti Cukrászdában még megálltunk fagyizni is! Sok élménnyel gazdagodva értünk vissza az óvodába!


2017. április

04.03 - 07. Egészség-hét
Az idei Egészség-hét az egészséges életmód jegyében zajlott! Változatos tevékenységeket kínáltunk óvodásainknak. Programjaink voltak: az egész hét folyamán papírgyűjtés, óvodásainkkal udvarrendezés, takarítás.
Hétfőn: Közös torna a fedett terasz alatt, bábműsor a tornateremben az óvó nénik előadásában „Ki nevet utoljára” címmel!
Kedden: Egészséges ételek kóstolása, majd a mozgássérült Berta Somogyi Attila bemutatkozása és beszélgetés a gyerekekkel!
Szerdán: Gyümölcssaláta készítés, gyermek jóga, lábtorna, valamint a nagycsoportosoknak a Viski Károly Múzeum húsvéti foglalkozása. Ugyanezen a napon du. 16 órától a Zöldfa utcai Tagóvodában az óvodai dolgozók részére elsősegély oktatás.
Csütörtökön: Csoporton belüli programok: szívkincses láda bemutatása, zöldség kóstolás, virágmagok vetése. Mozgásos versenyjátékok a Kubikus Parkban (akadályfutás, bolya kerülés, zsákban futás, karika és labdajátékok), rossz idő esetén a tornateremben.
Pénteken: Gyerobic a fedett terasz alatt, mozgásos játékok, futások.
Nagyon jó hangulatban telt ez a hét, óvodásaink sok új ismeretre, tapasztalatra tettek szert, és vidáman mozogtak, tornáztak, tevékenykedtek!
04. 05. Viski Károly Múzeum húsvéti foglalkozása
Nagy várakozással mentek óvodásaink a húsvéti foglalkozásra, ahol a régi húsvéti hagyományokat, népszokásokat ismerhették meg! Először bábműsorral, és népi játékokkal kedveskedtek a gyerekeknek, a téma a locsolkodás volt. Majd ételkóstolás következett. A hagyományos húsvéti ételeket / sonka, tojás, kalács, torma / lehetett megkóstolni. A kóstolások előtt tormareszelésre várták a gyerekeket. A bátrak vállalkoztak erre a feladatra, mert a torma illata elég erős volt! Végül kézműves foglalkozás következett, ahol hímes tojást lehetett festeni a népi motívumokkal! A húsvét témakör közel áll a gyermekekhez, nagyon lelkesen, örömmel vettek részt óvodásaink a változatos tevékenységekben!
04.10. Tavaszi zenei évszaknyitó
A Liszt Ferenc Zeneiskola nevelőtestülete minden évszakban komolyzenei koncerttel lepi meg az óvodás gyermekeket! A tavaszi koncerten hangszeres zenével, szóló énekléssel, közös dalolással segítették a gyermekek zenei ízlésformálását, zenei érdeklődésének felkeltését!04.11. Nyílt nap a leendő kiscsoportosok számára
A Csokonai óvodában 9-től 16 óráig vártuk a leendő kiscsoportos gyermekeket és szüleiket!
Nagy érdeklődéssel, tele kíváncsisággal érkeztek az apróságok szüleikkel ezen a napon! Minden csoportunkba ellátogattak, és megnézték az óvoda helyiségeit is /ebédlő, tornaterem /.
A csoportokban óvodásaink, az óvó nénik, dajka nénik kedvesen fogadták a kicsiket, megmutatták a csoportban a játékokat, megkínálták őket gyümölcsökkel, sokat beszélgettek velük, és megajándékozták őket egy kis ujjbáb nyuszival! Az udvaron kipróbálhatták a számukra érdekes játékokat!
Az új szülők, és gyermekeik jól érezték magukat óvodánkban a nyílt napon, örömmel vettük, hogy óvodánkat szeretnék választani gyermekeik számára!
Felújított, korszerű óvodánkban, esztétikus környezetben, jó személyi, tárgyi felszereltséggel, az óvó nénik magas szakmai tudásával, gyermekszeretettel várjuk a beiratkozó gyermekeket!04.19. Bölcsődei nyílt nap
A bölcsődei nyílt napon betekinthettünk a bölcsődei életbe, minden csoportban, életkoruknak megfelelően játszottak a gyerekek. A kisgyermeknevelők játékos mozgást kezdeményeztek, a bölcsődések énekelgettek, rajzolgattak.
Sok érdeklődő szülő, pedagógus látogatott el aznap a bölcsődébe.04.21. Az óvodák tehetségnapja
Évek óta hagyomány városunkban, hogy megrendezésre kerül az óvodák tehetségnapja! Az idén is a Tomori Pál Főiskola kamaraterme adott otthont ennek a programnak. Nívós rendezvényünket Simon Zoltán, a Bács-Kiskun Megyei Tehetségsegítő Tanács Alelnöke és Katus Györgyné, Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje Intézmény Vezetője nyitották meg!
A délelőtt folyamán először a Viola utcai Tagóvodából egy gyermek köszöntő verset mondott, majd bemutatkoztak a kalocsai óvodák: A Kunszt utcai Tagóvoda zeneovis foglalkozással, a Csokonai óvoda anyanyelvi népi játékkal, a Zöldfa utcai Tagóvoda táncos produkcióval, a Bem Apó utcai Tagóvoda drámajátékkal. Ezt követően a Katolikus óvodából Kocsis Hajnal Kovács Barbara versét szavalta el, címe: A csacsi.
Örömünkre szolgált, hogy ezen a napon Demeter Lázár Katalin drámapedagógus elfogadta meghívásunkat és két előadást is tartott a nap folyamán, valamint játékra invitálta a jelenlevőket!
Rendezvényünk előtt rajzpályázatot hirdettek az óvodák, a „A zene mindenkié „címmel! Nagyon sok rajz érkezett a pályázatra vidéki óvodákból, iskolákból is. Az eredményhirdetésre is délelőtt került sor!
Délután a kalocsai Általános Iskolák produkciói színesítették a napot, különösen színvonalas műsort adott a Nagyasszonyunk Katolikus Általános Iskola és Gimnázium énekkara Villányi Eszter tanárnő vezetésével!
Rendezvényünk zárásaként Dudás Szilvia néptáncpedagógus kalocsai népi játékokat tanított a jelenlevő pedagógusoknak táncház keretében!
A kalocsai óvodák Tehetségnapja egyik kiemelt rendezvényünk, melynek célja, hogy felhívjuk mindenki figyelmét a tehetséggondozás fontosságára! Ezen a napon magas színvonalú produkciókkal méltán lehetünk büszkék a sok tehetségcsírával rendelkező gyermekre és a velük foglalkozó pedagógusokra!
04.26. Schöffer múzeumi foglalkozás
2012-ben a Nicolas Schöffer Gyűjtemény sikeres TÁMOP-os pályázatot nyert, melybe két kalocsai tagóvoda,- a Csokonai és az Újvárosi –kapcsolódott be!
A program során, témanapokon ismerkednek meg a nagycsoportos óvodások a világhírű alkotóművész alkotásaival. Minden alkalommal mozgásos és kézműves játékok, tevékenységek teszik feldolgozhatóvá és befogadhatóvá az adott témákat.
Az áprilisi foglalkozáson két fő témával ismerkedtek meg a gyerekek: a térrel és az idővel. Először vonatozva végig néztük Schöffer Miklós alkotásait, a Schöffer Gyűjtemény vezetője Mácsainé Éva beszélt a művészről és alkotásairól a gyerekeknek, majd játékok következtek a térrel, idővel.
Ezután az óvó nénik bábjátéka következett: A medve, a róka és a bödön vaj- című mesét bábozták el. A délelőtt hátralévő idejében kézműves foglalkozásra hívtuk az óvodásokat. Lehetett készíteni simi labdát alufóliából, fémdomborítással képet, térbeli szobrokat spatulából, valamint plexi lapra saját festményt rajzolni filccel. Megismerkedtek a gyerekek a Varetra dobozzal is, ahol a plexi lapokra rajzolt képek megelevenedtek, mozogtak a világító mozgó lámpák által.
Nagyon tetszett a gyerekeknek a foglalkozás, a korszerű, felújított múzeumban nagy élmény volt tevékenykedni, alkotni óvodásainknak!
04.26. Bölcsődei szülői értekezlet
Hagyomány, hogy minden évben a tagóvodavezetők bemutatják óvodájukat a bölcsődei szülői értekezleten a szülőknek!
A Csokonai Óvodából Szundi Judit tagóvodavezető beszélt az óvoda csoportjairól, így a német nemzetiségi csoportról, a kiemelt feladatokról: az anyanyelvi nevelésről, kommunikációról és a környezettudatos nevelésről, valamint a nagyobb rendezvényekről, a Márton napi hagyományokról, a Mesenapról, és a Tehetségnapról!04.28. Dal napja az Újvárosi Tagóvodában
Az Újvárosi Tagóvoda kiemelt rendezvénye már évek óta a Dal napja!
Különösen aktuális ebben az évben ez a program, hiszen Kodály Zoltán halálának 50.-dik évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Kodály Zoltán mondása szerint:” A zene mindenkié”… ez a megállapítás most is helytálló.
A rendezvényre két dallal indultak az óvodás gyermekek, a kötelező dal a „Bújj, bújj, zöld ág…” volt, és kellett választani egy szabadon választott népdalt is!
A rendezvény háziasszonya Deák Lászlóné Tagóvodavezető volt, aki köszöntötte a 13 versenyzőt, a szülőket, felkészítő óvónőket, és a zsűri tagjait: Katus Györgynét, a Kalocsa Város óvodája és Bölcsődéje Intézményvezetőjét, Csekei Istvánnét, az Újvárosi Tagóvoda nyugalmazott Tagóvodavezetőjét, valamint Dudás Szilviát, néptáncpedagógust!
A dalok eléneklése után egy kis tízóraira várták a gyerekeket, addig a zsűri értékelte az énekléseket. Nagyon nehéz volt eldönteni a verseny győzteseit, hiszen nagyon szép volt a gyermekek éneklése. Ezután következett az eredményhirdetés, a zsűri két első, két második és két harmadik díjat, valamint két különdíjat osztott ki.
A Csokonai óvodából Balogh Sára, a mókus csoport nagycsoportosa II. helyezést ért el, gratulálunk ehhez a szép helyezéshez!
A rendezvény, a Csurgó együttes jó hangulatú koncertjével zárult!
Szeretnénk gratulálni az Újvárosi Tagóvoda nevelőtestületének, a magas színvonalú rendezvényhez, a kedves fogadtatáshoz, a gördülékeny szervezéshez!
04.28. „Szenilla nyomában” című mesefilm megtekintése a moziban
Nagy várakozással mentek óvodásaink a kalocsai moziba ezen a napon, ahol 10 órától a „Szenilla nyomában „című mesefilmet tekinthették meg. A mesefilm a család fontosságáról, a pozitív értékekről szólt, megható befejezéssel!
Nagyon tetszett óvodásainknak ez a mesefilm, bár 80 perces volt, de türelmesen, kitartóan nézték végig az érdekes történetet!
2017. március


03.02. Mesetúra
A Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium aulájában gyűltek össze a város nagycsoportos óvodásai, hogy ismét a Mesetúrán mérjék össze ügyességüket. A Katolikus Óvoda nevelőtestülete szervezésében minden óvodás csoport egy térkép segítségével ment végig a mesés állomásokon.
A feladatok között volt gördeszkával színes golyók, kulcsok gyűjtése, horgászás, lábujjakkal mogyorógyűjtés, meseképek sorrendbe állítása, labirintus játék, puzzle kirakás, darts nyilakkal lufik kipukkasztása, zsákban ugrálás, pléddel lovacskázás, kockákból megadott vár építése.
A Csokonai óvoda mókus csapata helyezést ugyan nem ért el, de lelkesen gyűjtötte a pogácsákat, egyes feladatokban pedig kiemelkedően teljesítettek!
Gratulálunk csapatunknak, reméljük, jövőre újra találkozunk, és versenyezhetünk!03.07. Környezeti vetélkedő
A Zöldfa és a Viola utcai Tagóvodák szervezésében került megrendezésre a kalocsai óvodák „Szeresd, Óvd, Védd” címet viselő környezeti vetélkedője, mely immár 10. éve hagyomány városunkban!
A vetélkedőt megnyitotta és zsűrizte Szalmay László, a Kalocsakörnyéki Környezetvédelmi Egyesület elnöke, és Katus Györgyné intézményvezető. Beszédükben hangsúlyozták a környezetvédelem fontosságát, a környezettudatos nevelést, melyet már óvodáskorban el kell kezdeni, és ehhez nagy szükség van a szülők partneri együttműködésére! A harmadik zsűritag Szabóné Korsós Andrea óvodatitkár volt, aki a pontozás zökkenőmentességét segítette!
Idén is minden kalocsai óvoda részt vett a versenyen, a három fős csapatokat a szülők képviselték! Minden évben valamelyik természetvédelmi táj a központi téma, most a Körös-Maros Nemzeti Parkot, annak növény, állatvilágát, nevezetességeit ismerhették meg a csapatok! A feladatok nagyon változatosak voltak, a verseny során kellemes, vidám légkörben óvónők és szülők együtt szurkoltak a csapatoknak! Végül megszületett a végeredmény, I. helyen végzett az Újvárosi, II. helyen a Kunszt, III. helyen pedig a Csokonai óvoda! Gratulálunk csapatunknak a sikeres szerepléshez!03.07. Nyílt nap a Katolikus Iskolában
A Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Intézményében ezen a napon a leendő 1. osztályos gyermekek nyílt nap keretében ismerkedhettek meg a Katolikus Iskolával és a leendő 1. osztályos tanító nénikkel! Óvodásaink lelkesen mentek szüleikkel az iskolába, bepillantást nyerhettek az iskola életébe a tanítási órákon!03.07. Tornaóra az Eperföldi Általános Iskolában
Kedves felkérésnek tettünk eleget, amikor elfogadtuk az Eperföldi Általános Iskola meghívását egy rendhagyó tornaórára! Nagycsoportosaink Lakatos István tanár úr vezetésével vettek részt ezen a vidám tornaórán! Bemelegítés után futó, fogójátékok, majd vidám sorverseny következett! A gyerekek örömmel játszottak, mozogtak, vetélkedtek egymással!
Ez a tornaóra jó alkalom volt arra, hogy felhívjuk óvodásaink figyelmét az egészséges életmód, a testmozgás, edzettség fontosságára, a jó mozgású gyermekeknek pedig, hogy kicsit megismerhessék az iskolát, a tanítókat!
Óvodásainknak nagy élmény volt Pityu bácsival a tornaóra, kellemesen elfáradva tértek vissza az óvodába!03.09. Leendő 1. osztályosok meghallgatása
A Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium 2017 március 9.-én, csütörtökön 14 órakor várta a leendő 1. osztályos gyermekeket és szüleiket!
Nagycsoportosaink örömmel mentek a Katolikus Iskolába, hogy a tanító nénik meghallgassák őket, iskolára való alkalmasságuk bebizonyosodjon!03.14. Megemlékezés Március 15-ről
A Csokonai óvoda minden csoportja az idén is megemlékezett Március 15.-ről! Énekekkel, mondókákkal, versekkel, nemzeti színű zászlók, kokárdák készítésével emlékeztünk meg nemzeti ünnepünkről! Elsétáltunk a Petőfi szoborhoz, és elhelyeztük a készített zászlókat, virágokat! Óvodánk mókus csoportja két hetes Március 15.-ei projekttel készült, melyben nemzeti jelképeinkről is beszélgettünk: magyar korona, jogar, országalma, kard, magyar huszárok, magyar címer. Készítettek a fiúknak huszárcsákókat, a lányoknak pártákat, nemzeti színű dobokat, a huszároknak katonai várat! Énekes játékokkal, versekkel köszöntötték ezt a szép ünnepnapot!
03.16. Nyitnikék iskolahívogató program
A Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskolájának tanító nénijei 2017. 03.16-án 14 - 15.30.-ig Nyitnikék iskolahívogató programra várták nagycsoportos óvodásainkat az óvó nénikkel együtt!
A program egy játékos bemelegítő tornával kezdődött, melyet Szombati Edina tanítónő tartott! Ezután csoportokra osztva mentek óvodásaink különböző állomásokra. Az „Ugri-bugri próbán” mozgásos sorversenyek, futójátékok szerepeltek Riczu Györgyné Betti, Hernyák Ilona és Tompai Erzsi tanító nénik vezetésével! Ezt követően „Játékos német” következett Mezei Gabriella tanító nénivel, végül a „Varázsműhely” várta a gyerekeket Sipos Nikoletta és Varga Kinga tanító nénik irányításával, ahol az interaktív táblával ismerkedtek meg a gyerekek!A játékos program végén almával, ivólével kedveskedtek óvodásainknak!
Köszönjük a Kertvárosi iskola nevelőtestületének, hogy nagycsoportosaink részt vehettek ezen a kellemes, játékos, vidám iskolanyitogató programon!
03.22. Házi mesenap a Csokonai Óvodában
Idei mesemondó versenyünkön 18 fő óvodás gyermek indult, közülük 12-en nagycsoportos, 6-an pedig középső csoportosak! A verseny óvodánk tornatermében zajlott kedves sárkányos mesedíszlet környezetében, melyet Győri Annamária, a Csokonai óvoda óvónője készített! Mesemondó versenyünket Szundi Judit óvodánk vezetője nyitotta meg, köszöntötte a jelen lévő szülőket, gyermekeket, a zsűri tagjait, és a megjelent kollégákat, érdeklődőket!
A zsűri elnöke Tóth Bernadett, a Kertvárosi Iskola tanítónője, a zsűri tagjai Dr. Vincze Tamásné és Kollár Lászlóné nyugdíjas óvónők, valamint Csekeiné Kiszeli Andrea, a Kertvárosi iskola tanítónője voltak!
A mesemondások után egy kis uzsonnára invitáltuk a gyerekeket, majd Rózsa Ferencné és Simon Sándor Róbertné bábműsorral kedveskedtek nekik, amíg a zsűri értékelt! Végül megszületett a végeredmény! A nagycsoportosoknál I.helyezett Martin Gábor, II. helyezett Markó Barnabás, III. helyezett Tóth Márk lettek, különdíjat kapott Balogh Sára! A középsősök kategóriájában I.helyezett Antal Alina, II. helyezett Szlavinics Roxána, III. helyezett Martos Nóra lettek, különdíjat kapott Felnagy- Méry Blanka!
A zsűri az első három helyen végzett nagycsoportos fiút tovább juttatta a területi mesemondó versenyre, mely szintén óvodánkban lesz megtartva! Gratulálunk óvodásainknak a sikeres szerepléshez, a szülőknek, óvónőknek pedig az eredményes felkészítő munkájukhoz!
03.22. Nyílt nap a Kertvárosi Tagiskolában
A Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskolájában 2017. 03. 22.-én, szerdán délelőtt nyílt napot tartottak, melyre szeretettel várták a nagycsoportos óvodásokat és szüleiket! Három tanítási órát lehetett megnézni, óvodásaink ismerkedhettek az iskolával, a tanító nénikkel! Nagy volt az érdeklődés az ovisok, szülők részéről, hiszen óvodánkban és az iskolában is német nemzetiségi nevelés- oktatás folyik, szoros kapcsolatot ápol régóta a két intézmény! A gyerekeknek nagyon tetszettek a játékos, színes tanítási órák, köszönjük a Kertvárosi Tagiskola nevelőtestületének a meghívást és a szíves fogadtatást!03. 29. Területi mesemondó verseny
Óvodánk adott ismét helyet az idei területi mesemondó versenynek! 37 gyermek mondott mesét, vidékről is szép számmal érkeztek! Jöttek Soltvadkertről, Kiskőrösről, Soltról, Bátyáról, Fajszról, Ordasról, Homokmégyről, Szakmárról, Miskéről valamint a kalocsai óvodákból, beleértve a Katolikus óvodát is!
A regisztráció után kezdődött a verseny! Szundi Judit óvodánk vezetője köszöntötte a résztvevő gyerekeket, szülőket, pedagógusokat, és a zsűri tagjait! A zsűri elnöke: Marsovszky Lászlóné nyugdíjas óvónő, tagjai: Katus Györgyné intézményvezetőnk, Markó Lászlóné, és Petrécs Istvánné szintén nyugdíjas óvónők voltak. A mesemondások után vendégség, majd bábműsor várta a mesemondó gyerekeket, amíg a zsűri értékelt!
Végül az eredményhirdetés következett! Nagycsoportosoknál I. helyezést értek el: Kiss Panna Soltvadkertről, és Tóth Márk a kalocsai Csokonai óvodából! II. helyezést értek el: Kőnig Bercel a kalocsai Kunszt óvodából, Angi Mira Soltvadkertről és Botos Patrik Szakmárról! III. helyezést értek el: Pataki Kitti a kalocsai Bem Apó óvodából, Martin Gábor a kalocsai Csokonai óvodából, Csápek Kornél, Bartek Petra Soltvadkertről, Tóth Alexandra, Fajszi Ivett Csenge Kiskőrösről! Középsősöknél I. helyezést ért el: Frank Réka Soltvadkertről, II. helyezést ért el: Csere Vanda Viktória Fajszról, III. helyezést ért el: Böröcz Anita Fajszról, Különdíjat kapott: Kelner Alex Fajszról!
Minden résztvevőnek, helyezettnek gratulálunk, köszönjük a szülők, óvónők felkészítő munkáját!
03. 30. Balett bemutató a színházban
A nyílt napon a szülők, hozzátartozók bepillantást nyerhettek a balett órákon folyó munkába! Pogurelszka Oxana tanárnő évek óta foglalkozik Kalocsán is óvodás, iskolás gyermekek magas színvonalú oktatásával, nagyon eredményesen! Ezen a bemutatón nemcsak kalocsai növendékek vettek részt, hanem más városokból, így Bajáról, Kiskőrösről, Soltvadkertről, Jánoshalmáról is eljöttek tanítványok! Az előadáson gyönyörű zenékre balettoztak a kezdő kicsik éppúgy, mint az önálló produkcióra képes kamaszok, a szülők legnagyobb örömére! Óvodánkból 3-tól 6 éves korig több kislány tagja az óvodás csoportnak, jó volt látni, hogy a tanárnő mennyire játékosan, életkoruknak megfelelően tanítja a kicsiket balettozni!
03.30. A Jégkirálynő című mesejáték a színházban
2017. 03.30.-án 10 órától a színházban a „Jégkirálynő” című mesejátékot láthatták középsős és nagycsoportos óvodásaink! A szegedi színház társulata adta elő zenés mesejátékát, csodás jelmezekben, kivetített, mozgó hátterek, díszletek előtt! A magas színvonalú előadás nagyon tetszett óvodásainknak, reméljük máskor is láthatunk értékes mesedarabokat!
03. 30. Nyílt nap a Belvárosi Tagiskolában
A Fényi Gyula Általános Iskola Belvárosi Tagiskolája nyílt napot tartott 2017. 03.30.-án 8 órától! A tanítási órákra szeretettel várták a nagycsoportos gyermekeket és a szülőket, ismerkedhettek az iskolával és a tanító nénikkel!03.31. Tavaszváró program a Belvárosi Tagiskolában
A Belvárosi Tagiskola tavaszváró programjára lelkesen mentek nagycsoportosaink! A tanító nénik változatos programokkal várták a gyerekeket!
Kézműves foglalkozáson nyuszit készítettek, mozgásos, ügyességi játékokban vettek részt, interaktív táblán a színezést, puzzle kirakást próbálták ki! Az angolos tanárnővel a bemutatkozást gyakorolták angolul, majd zenés játékos matematika következett! Ezután három csoportra osztva húsvéti nyuszis puzzle-t raktak ki a gyerekek, végül zenés székfoglaló játék zárta a sort! A csoportok egymást váltva mentek az egyes állomáshelyekre!
A program végén csokitojással, ivólével kedveskedtek óvodásainknak! Köszönjük a Belvárosi Tagiskola nevelőtestületének a meghívást, és a magas színvonalú, tartalmas, változatos programokat!

2017. február


02.02. Maci nap a maci csoportban
Csoportunk minden évben hagyományosan február 2-án gyertyaszentelő napján tartja a Maci napot. Megünnepeljük csoportunk névadó állatát, közben figyeljük az időjárást, hogy kijön-e a mackó a barlangjából? E napon mindenki elhozza otthonról kedvenc maciját, majd tornázunk, táncolunk, játsszunk velük. Macis meséskönyvekből mesélünk, mackós énekeket, verseket mondunk. Vidáman, önfeledten ünnepeltük idén is!02.03. Nevelés nélküli munkanap
A Csokonai óvodában került megrendezésre februárban ez a nevelés nélküli munkanap, ahol Lendvai Lászlóné nyugdíjas pedagógus, szakértő tartott előadást nevelőtestületünknek az önértékelésről. Szakmai beszámolója azt a célt szolgálta, hogy az óvónők rendszerben lássák a minősítés, tanfelügyelet, önértékelés problémakörét. Sok felmerülő kérdésre kaptunk választ, köszönjük az előadó magas színvonalú, korrekt tájékoztatását!02.08. A mókus csoport Duna-parti kirándulása
A mókus csoport februári projektjének egyik része volt a Duna-parti kirándulás, ahol meg ismerkedtek a gyermekek a Meszesi komp és hajókikötővel. Sétát tettek a Duna –parton, közben nézték, hogy közlekednek- e hajók vagy más vízi járművek a Dunán, illetve megfigyelték a téli természetet, növényeket, állatokat. A kirándulás jó alkalom volt arra, hogy a gyermekek tapasztalatokat, ismereteket szerezzenek, szókincsük bővüljön, környezettudatos magatartásuk alakuljon, közösségi érzésük erősödjön. Az autóbuszos kirándulás jól sikerült, minden gyermek jól érezte magát és vidáman, élményekkel telve érkeztek vissza az óvodába!02.21. Farsang a Csokonai óvodában
Az idén is megrendezésre került óvodánkban a gyermekfarsang. Erre a napra nagyon készültek a gyermekek, színes, kreatív jelmezekbe öltöztek. A tornateremben vonult fel minden csoportunk, és rövid kis műsorral, verssel, énekkel mutatkoztak be. A vidám farsangi zenét Szollár Rezső szolgáltatta a gyermekek legnagyobb örömére. A táncolás 10 órától 12 óráig tartott, közben a szünetben egy kis vendéglátásra hívtuk óvodásainkat a csoportokba. A szülők finom süteményekkel, innivalókkal támogatták farsangi mulatságunkat. Óvodásaink nagyon jól érezték magukat, vidám hangulatban telt ez a délelőtt!
02.22. Viski Károly múzeum farsangi foglalkozása
Ezen a foglalkozáson a farsangi hagyományokkal, népszokásokkal ismerkedtek meg a gyermekek. Először bábszínházba hívták óvodásainkat, majd egy vidám népi játék következett, farsangi csúfolódó, a fiúk, lányok között. A kézműves foglalkozáson busóálarcot készítettek, majd végül az ételkészítés következett, mely a farsangi hagyományokhoz kapcsolódó csörögefánk készítése volt. A tészta elkészítésében a gyermekek is részt vehettek, derelyevágóval vághatták be a tésztát, majd a sütést követően meg is kóstolhatták. Nagyon jól érezték magukat óvodásaink ezen a délelőttön, vidám hangulatban tevékenykedtek!
 


02.24. Fényképész jött óvodánkba
Minden év tavaszán Romhányi József Ceglédi profi fotós munkatársai eljönnek fényképezni óvodásainkat. A gyermekek ezen a napon fel vehetik legcsinosabb ruhájukat, és vidám hátterek előtt fotózkodhatnak. Nagyon profi, minőségi képek szoktak készülni. A közelgő húsvétra, anyák napjára is gondol a fényképész, a fotókon ezek az ünnepek is megjelennek. Az elkészült fényképekből ezután a szülők kiválaszthatják, melyik fotót szeretnék megvásárolni. Ez a választás igazán nem könnyű, mert a fotókon nagyon szépek a gyermekek, a szülők legnagyobb örömére!02.27. Télűzés a Csokonai óvodában
Február utolsó hetében télűző sétára indultunk a gyermekekkel az óvodánk körül. Busóálarcokkal, kereplőkkel, és mindenfajta csörgő, zörgő hangszerrel felszerelve próbáltuk elzavarni a telet, közben énekeltünk, verseket, mondókákat mondtunk. Minden óvodásunk nagyon jól érezte magát, vidáman sétáltunk! Reméljük elzavartuk a rossz időt, és előcsalogattuk a tavaszt!
 2017. január


01.05. Második könyvtári foglalkozás
Ezen a foglalkozáson felelevenítették a gyermekek a könyvtárlátogatás, könyvkölcsönzés szabályait, az ezekkel kapcsolatos ismereteket. A „könyvtár kisegere” találós kérdéseket tett fel nekik. Aki kitalálta, jutalmul egy matricát kapott. Ezután egy Mátyás Királyról szóló mese következett, melynek címe: „Eb, aki a kanalát meg nem eszi!” A mesébe interaktív módon a gyermekeket is bevonták, akik örömmel szerepeltek. Majd a foglalkozás végén kézműves tevékenység keretében színezhettek mese szereplőket, pl. a juhászt, puli kutyát, galambokat. Nagyon tartalmas, kellemes délelőttöt tölthettünk a könyvtárban gyermekek, felnőttek legnagyobb örömére!
 01.11. Viski Károly Múzeum „Vízkereszt” foglalkozása
A „Vízkeresztes” foglalkozás megismertette a gyermekekkel az ehhez az időszakhoz kapcsolódó népi szokásokat, hagyományokat. Először bábelőadásra hívták az óvodásokat, majd népi játékra. Mindkettő témája a három királyok voltak. A népi játékban különösen jó hangulat alakult ki, ahol dramatizálással mutatták be a gyermekek, a „Három Királyozást.”Ezután kézműves tevékenység következett: nemezlabda készítése. Végül az ételkóstolásra került sor. A népi hagyományok szerint vízkereszt idején olajos, paprikás savanyú káposztát, soványt és héjában főtt burgonyát ettek az emberek. Ezeket az ételeket kóstolhatták meg a gyermekek. Nagy élmény volt számukra ez a foglalkozás, örömmel tevékenykedtek!
 
01.23. Beiskolázási szülői értekezlet
A januári szülői értekezlet témája a beiskolázás, az iskolaválasztás volt.
Reiterné Fekete Magdolna az Általános Iskolák intézményvezetője köszöntötte a szülőket, majd sorban bemutatkoztak a tagintézmények / Belvárosi-, Fényi Gyula -, az Eperföldi Általános Iskolák/, végül a kalocsai Nagyasszonyunk Katolikus Intézmény Általános Iskolája. Az intézményvezetőn, tagintézményvezetőkön kívül a leendő 1. osztályos tanítónők is jelen voltak, bemutatkoztak és elmondták hitvallásukat, tanítási módszereiket. Nagyon tartalmas, színes volt az iskolák, tanítónők bemutatkozása! Minden pedagógusnak köszönjük, hogy eljöttek óvodánkba tájékoztatni a szülőket, és köszönjük minden iskolába menő gyermek szüleinek, hogy eljöttek meghallgatni az iskolák bemutatkozását! Reméljük ezáltal segítséget kaphattak abban, hogy gyermekük számára a legmegfelelőbb iskolát tudják választani!
01.26. Harmadik könyvtári foglalkozás
Az utolsó könyvtári foglalkozás beszélgetőkörrel indult, ahol ismét a könyvkölcsönzés szabályait beszélték meg a gyermekek a könyvtáros Andi nénivel. Megismerték az őrjegyet, olvasójegyet, és azok használatát. Az új fogalmak megismerése után találós kérdések következtek matricagyűjtéssel, majd Andi néni a diavetítő segítségével levetítette és elmesélte a Vuk című mesét óvodásainknak. A foglalkozás utolsó részében a farsanghoz is kapcsolódó kézműves tevékenység következett, Vukkos álarcot és színezőt lehetett kiszínezni a gyermekeknek. A könyvtári foglalkozások az anyanyelvi nevelés, az olvasóvá nevelés, a könyvek, mesék megszerettetésének nagyon jó alkalmai voltak, mindig nagy érdeklődéssel hallgatták a gyermekek a könyvtáros nénit és sok új ismeretre tettek szert!
 
2016. december12.01. A Nebuló EGYMI közös játéka az ovisokkal
A „Fogyatékkal élők Világnapja” alkalmából az idén is megrendezésre került a Kossuth utcai sportcsarnokban a Nebuló EGYMI és az óvodások közös, játékos programja. A rendezvényt Tamás Krisztina igazgató helyettes, valamint Bolvári Ferdinánd önkormányzati képviselő nyitotta meg. Beszédükben hangsúlyozták- az óvodák célkitűzéseivel összhangban- a másság elfogadásának, a toleranciának és az empátiának a fontosságát, valamint kitértek arra is, hogy a fogyatékkal élőket nem sajnálni kell, hanem segíteni nekik, és elfogadni őket! A programon a Csokonai óvoda mókus csoportja vett részt. A játékos, mozgásos állomások voltak: érzékelő játékok, sorversenyek, mozgáskottával való ismerkedés, játékos közlekedés kerekes székkel, és közös zenélés ritmushangszerekkel. A programot kézműves tevékenység, vendéglátás majd az oklevelek átadása zárta le. Nagyon jó hangulatban telt ez a délelőtt, sok mozgási lehetőségre volt alkalmuk óvodásainknak!
 12.01 - 21. Karácsonyi készülődés a Csokonai Óvodában
Alig ment el a Mikulás, máris az óvoda apraja és nagyja készülődni kezdett a karácsonyra! Csoportjaink mindegyike több hetes Adventi projekttel készült. Ennek során a gyerekek életkori sajátosságaihoz igazodóan egyre bővülő tartalommal töltöttük meg. Versekkel, mesékkel, Betlehemes játékkal, a karácsonyi népszokások megismertetésével, mézeskalács sütéssel telt az Adventi várakozás!
 


12.05. Téli zenei évszaknyitó
Zenei évszaknyitó koncerten jártak a Maci és Pillangó csoport nagycsoportosai. A Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai téli hangulatú komolyzenei koncertet adtak a gyerekeknek. A gyönyörű karácsonyi dallamokat zongorán, csellón, trombitán és hegedűn szólaltatták meg. A gyerekek nagy érdeklődéssel hallgatták a szép zeneművekből előadott részleteket!
 


12.06. Mikulás ünnepség
Óvodánkba is megérkezett a Mikulás! A tornateremben fogadtuk, minden csoportunk versekkel, énekekkel köszöntötte. A Mikulás bácsi minden jó gyermeket megdicsért, a többieket jó tanácsokkal látta el, majd átadta a gyermekek ajándékait. Ünnepségünk végén az óvó nénik a „Jön a Mikulás” című mese dramatizálásával kedveskedtek a gyerekeknek.
 


12.08. Karácsonyi fényképezés
Ezen a délelőttön került sor a karácsonyi fényképezésre. A szülőket előre tájékoztattuk a lehetőségről. Az óvodába járó Ceglédi fényképész Romhányi József, már hosszú évek óta jár fényképezni munkatársaival óvodánkba, nagyon szép, minőségi fényképeket készítve. A szülők örültek a lehetőségnek és csinosan felöltözve hozták gyermekeiket az óvodába. Nagyon szép karácsonyi háttér előtt fényképezték le a gyerekeket és a végeredmény magáért beszélt, igazán profi, minőségi képek készültek a szülők, pedagógusok legnagyobb örömére!12.08. Könyvtári foglalkozás
A könyvtári foglalkozáson a Csokonai óvoda mókus csoportja vett részt. A gyermekek a gyermekkönyvtárral, a könyvek kölcsönzésével, a könyvtárban a könyvek helyével ismerkedtek meg egy” közös vonatozás” alkalmával. Ezután egy mesét hallgathattak meg, majd kézműves foglalkozáson elkészíthették a könyvtár kisegerét. Nagyon tetszett a gyermekeknek ez a program, sok gyermek könyvet felismertek,/ pl. Bogyó és Babóca / ill. megismerhettek,/ pl.tudományos könyvek/ és a könyvtáros hölgy az óvodások életkorának megfelelően tájékoztatta a gyerekeket!
 12. 14. Viski Károly múzeum karácsonyi foglalkozása
A Viski Károly múzeum karácsonyi foglalkozásán a régi karácsonyi hagyományokkal, szokásokkal ismertették meg óvodásainkat. Először a népi karácsonyfát mutatták be a gyerekeknek, majd Luca napi búzaültetés, Betlehemes játék, gyertyaöntés és végül az ételkészítés: mákpipa készítése következett. Nagyon tetszett a gyerekeknek a sokféle, változatos tevékenység, örömmel, lelkesen tevékenykedtek!
 12.15. Ortopédiai szűrővizsgálat
Ortopédiai szűrővizsgálaton vettek részt óvodásaink. Az ortopéd orvos asszisztensével végigjárta az óvodai csoportokat. A szűrővizsgálatok után jelezték, melyik gyermeknek van gyógycipőre szüksége. A szülők a mintákból választhatták ki a megfelelő cipőt gyermekük számára. Nagyon jó lehetőségnek tartjuk ezt az ingyenes ortopéd szűrővizsgálatot!12.18. Karácsonyi ajándék a rászoruló családoknak
Több éve hagyomány, hogy Kalocsa Város Önkormányzata Advent idején a rászoruló családok gyermekeit ajándékkal lepi meg. Ebben az évben is így történt. Az Önkormányzat dísztermében zenés műsorral, nagydoboz ajándékokkal és sok-sok szaloncukorral kedveskedtek a gyerekeknek!12.20. Mókus csoport karácsonyi műsora a szülőknek
Kedden du. 16.30.-kor a mókus csoportos gyerekek szüleiknek, nagyszüleiknek, testvéreiknek is előadták karácsonyi, Betlehemes műsorukat. Nagyon meghitt, bensőséges ünnepség volt, ahol gyermekek és felnőttek együtt énekelték a karácsonyi dalokat, majd a csoport által sütött mézeskalácsot kóstolhatták meg. Az ünnepség végén minden gyermek hazavihette a maga készítette karácsonyi ajándékot / gombokkal, masnikkal díszített karácsonyfát /, valamint a Luca napi búzát. Nagyon megható volt ez az ünnepség, köszönjük a meghívott szülőknek, nagyszülőknek, hogy eljöttek és velünk ünnepeltek!12.20. Karácsonyi ünnepség
Karácsonyi ünnepségünket de. 11-kor óvodánk tornatermében tartottuk meghívott vendégek, óvodásaink, és az óvó nénik, dajka nénik részvételével. Meghitt ünnepségünkön először a mókus csoport adta elő karácsonyi, Betlehemes műsorát, majd a többi csoport is versekkel, énekekkel köszöntötte a karácsonyt. Az óvó nénik ezután csillagszórók fényénél énekeltek együtt a gyerekekkel. Ünnepségünk végén a mókus csoport mézeskaláccsal kínálta meg a gyerekeket, felnőtteket, majd minden csoport megkapta a karácsonyi ajándékát a gyermekek legnagyobb örömére!
 
2016. november


Pindur-pandúr színház előadása 11.08.
2016 11.08.-án érkezett a Csokonai óvodába a Pindur-pandúr színház. Az előadás címe: „A felforgatott kerek erdő”, avagy „A zöld Manó visszatér”. Az előadásra a Kunszt utcai óvoda nagycsoportosai is átjöttek óvodánkba. Az előadást két fiatal lány játszotta, több meseszereplőt alakítva. Bevonták a gyerekeket interaktív játékokba, mely elnyerte óvodásaink tetszését.
 


Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskola Márton-napi főpróbája 11.10.
Ezen a napon nagycsoportos óvodásaink betekintést nyerhettek a Kertvárosi Tagiskola Márton-napi főpróbájára. Nagyon tetszett a gyerekeknek az iskolai közeg, a műsor színessége, sok énekkel, verssel, zenével, tánccal. Köszönjük az iskola vezetőségének, hogy lehetőséget biztosítottak óvodásainknak, hogy megnézzék ezt a jól összeállított, hangulatos Márton-napi műsort!
 


Márton-nap a Csokonai óvodában 11.11.
Óvodánkban 19 éve hagyomány a Márton-nap megünneplése, hiszen óvodánk német nemzetiségi csoporttal is rendelkezik. Ezen a napon du. 16. 30.-kor minden csoport libás műsorral kedveskedett a szülőknek, nagyszülőknek és a meghívott vendégeknek. A műsor után 17 órakor lámpás felvonulásra került sor az óvoda körül. A felvonulásra a Csokonai utca lakóit is szeretettel vártuk. A kalocsai rendőrség biztosította számunkra az útvonalat. Visszaérkezve az óvodába a fedett terasz alatt lilahagymás zsíros kenyér, tea várta a gyerekeket és a felnőtteket. Nagyon jó hangulatban zajlott az idei Márton-nap is, mely erősítette az óvoda és a családok kapcsolatát!
 

Magyar Nyelv Napja 11.13
Óvodánkban az egyes csoportok életkoruknak megfelelő anyanyelvi játékokkal, versekkel, mesékkel emlékeztek meg a Magyar Nyelv Napjáról. A kiscsoportosok közös bábozással , a középsősök verses Ki-Mit-Tud ? –játékkal, a nagyok pedig találós-kérdések megfejtésével emlékeztek!
 


Nyugdíjas dolgozók köszöntése 11.15.
A kalocsai óvodáknál már hagyománnyá vált, hogy minden év őszén köszöntjük a kalocsai óvodákból, bölcsődéből nyugdíjba vonuló óvodapedagógusokat, gondozónőket, dajkákat. Az idei köszöntésre a Művelődési Ház (volt Tiszti Klub) emeleti nagytermében került sor, ahol Kinyóné Lakatos Melinda Alpolgármester Asszony és Katus Györgyné Intézményvezetőnk köszöntötte a meghívott nyugdíjasokat. A köszöntés után minden óvoda műsorral kedveskedett a jelenlévőknek. A Csokonai óvodából a mókus csoport nagycsoportosai dramatizálták el a „Kacor Király” című mesét. A műsorok után vendéglátás, kötetlen beszélgetés következett az étteremben. Jó volt találkozni, beszélgetni a nyugdíjas kolléganőkkel, sok szép, kellemes emléket felidézve!
 


Sport-nap 11.18.
A kalocsai Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat idén is megrendezte „Vigyázz, kész, sport!”- napját megújult keretek között. A rendezvény egyik legfontosabb elemének tekintik az óvodás korosztály bevonását, ezért Kinyóné Lakatos Melinda Alpolgármester Asszony megnyitója után sem maradhatott el az ovitorna, Vácz Péterné óvodapedagógus vezetésével. Ezután különböző állomásokon játékos vetélkedőkre került sor: pl.: karikákba ugrálás, labdagurítás, szivacslabda fújása, lufidobálás, puzzle kirakó, sportos színező. A vetélkedő végén a Gyermek és Ifjúsági Önkormányzat képviselői játékokkal, kulacsokkal kedveskedtek az óvodásoknak! A Csokonai óvodából a mókus csoport, és a maci csoport nagycsoportosai vettek részt ezen a rendezvényen. Nagyon jó kezdeményezésnek tartjuk ezt a sport-napot, hiszen az egészséges életmódra nevelés az óvodák egyik legfontosabb feladata! Köszönjük, hogy részt vehettünk rajta és óvodásaink nagy lelkesedéssel, örömmel mozoghattak, tornázhattak!
 


Viski Károly Múzeumi foglalkozás 11. 23.
Évek óta megrendezésre kerülnek a múzeumpedagógiai foglalkozások nagycsoportos óvodások számára. Ezeknek a foglalkozásoknak a célja, hogy megismerkedjenek a gyermekek a régi szokásokkal, hagyományokkal. Az óvodák egyik kiemelt feladata a hagyományápolás, a magyarságtudat erősítése. November 23.-án a téma a „Disznótor „volt. A következő programok várták a gyerekeket: bábozás, népi gyermekjáték, kézműves foglalkozás (tojástartóból malac készítése), valamint a legérdekesebb az ételkészítés: a kolbász elkészítése volt (húsdarálás, fűszerezés, gyúrás, töltés). A Csokonai óvodából a mókus csoport vett részt ezen a programon, aktívan tevékenykedtek, majd utoljára meg is kóstolhatták a maguk készítette kolbászt. Nagyon tetszett a gyerekeknek ez a program, örömmel vettek részt rajta!
 


Első osztályosok látogatása 11.23.
A tavalyi nagycsoportos óvodásainkat látogatták meg az óvó nénik a Fényi Gyula Általános Iskola Kertvárosi Tagiskola két első osztályában. A gyerekek örömmel mutatták be, hogy szeptember óta mennyi mindent tanultak, milyen ügyes iskolások lettek! Az óvodások könyvjelzőt küldtek nekik ajándékba, hogy emlékezzenek óvodás éveikre és társaikra!
 


Alapítványi jótékonysági bál 11. 25.
A Kalocsai Óvodák Alapítványának szervezésében jött létre az idei jótékonysági bál is, melyen közel 220 fő vett részt. A bálon összejött támogatást a kalocsai óvodák, bölcsőde karácsonyi játékvásárlására fordítja az Alapítvány. Jótékonysági bálunkat Katus Györgyné Intézményvezetőnk és Temesváriné Bánfalvi Tímea az Alapítvány elnöke nyitotta meg. A vendégeket először finom vacsora, majd tombola és zenés műsor várta. A Gór Nagy Mária Színitanoda volt növendéke Geri Tamás énekelt a jelenlévőknek. Nagyon jó hangulatban telt az idei jótékonysági bál! Szeretnénk ezúton is köszönetet mondani a Csokonai óvodába járó gyermekek szüleinek, hogy hozzájárultak ahhoz, hogy szebbé tegyük a gyermekek karácsonyát! Köszönjük azoknak a szülőknek, akik eljöttek rendezvényünkre, akik tombola, ill. egyéb felajánlásokat tettek, ill. akik a saját csoportjukat támogatták a dobozba tett támogatásukkal!2016. október


Állatok Világnapja
2016 okt. 04.-én ünnepelte a Csokonai óvoda minden csoportja az Állatok Világnapját! Az óvodások ezen a napon közvetlen állatmegfigyeléseken vettek részt séták során, illetve az óvodában. Felhívtuk a gyermekek figyelmét az állatok védelmére, az állatgondozás fontosságára! Célunk volt az állatokhoz való pozitív viszonyuk elősegítése, felelősségérzetük fejlesztése!
 


Őszi zenei évszaknyitó
2016 okt. 10-én de. 11 órakor a Liszt Ferenc Zeneiskola tanárai adták elő őszi kis hangversenyüket a Művelődési központ kamaratermében. A gyermekek az őszhöz kapcsolódó zeneművekből hallhattak részleteket. Több hangszer is megszólalt, pl.: hegedű, zongora, trombita, cselló, fuvola. Nagy élmény volt óvodásaink számára ez a zenés program!
 
 

Vonatozás
2016 okt. 14-én de. 10 30-tól a Paprikavilág Kft. kisvonatán utaztak a Csokonai óvodások. A balesetvédelmi szabályok ismertetése, megbeszélése után, nagy örömmel szálltak fel a vonatra, érdeklődve nézelődtek. A kisvonaton utazva Kalocsa nevezetességeit is láthatták a gyermekek. / Pl.: Főszékesegyház, Népművészeti ház, Érsekkert, Platán rendezvényközpont, szökőkút, uszoda, Schöffer torony és múzeum, Porcelán manufaktúra. / Sok élménnyel, lelkesen érkeztek vissza óvónők és gyermekek a vonattal az óvodához!
 


Őszi papírgyűjtés
A Csokonai Óvoda papírgyűjtést szervezett 2016. 09.16-tól 10.16.-ig.
Mivel óvodánk „Zöld óvoda” címmel is rendelkezik, így fokozottan figyelünk arra, hogy a hulladékok újrahasznosítására neveljük gyermekeinket! A papírokat az óvoda hátsó részében elhelyezett konténerben gyűjtöttük! Az óvodás gyermekek nagy lelkesedéssel hordták otthonról a feleslegesen összegyűlt papírokat!Őszi játszóház
2016 okt. 19-én du. 16 órától vártuk a szülőket, nagyszülőket, testvéreket, vendégeinket erre a délutánra.
Programunk elején megtekinthették a szülők őszi kiállításunkat óvodánk tornatermében, mely a gyermekek őszi kézműves munkáiból állt. Ezt követően egy kis bábszínházba hívtuk óvodásainkat. Az óvó nénik bábozták el „ A sün, aki nyúl akart lenni „ című mesét. Nagyon tetszett a gyermekeknek az előadás. A bábozás után minden csoportban közösen barkácsoltak a szülők, nagyszülők, gyermekek. Nagyon jó hangulatban telt ez a délután minden résztvevő számára!
 


Csicsergő újság megjelenése október 26-án
Októberben ismét megjelent a Kalocsai Óvodák Őszi Kiadványa a Csicsergő újság, melyben a szülők és a gyermekek is találnak érdekességeket számukra. A kiadványban helyet kapott egy szülői oldal / ahol az óvodás gyermekek nyelvi fejlődéséről olvashatnak /, aktuális és alapítványi hírek felnőtteknek, valamint nyelvi játékok, színezők, érdekességek a gyermekek számára. Jó szívvel ajánljuk minden szülőnek, gyermeknek ezt a hasznos kiadványt!
 


Képességfejlesztő foglalkozások a Csokonai óvodában
Októberben indultak óvodánkban a következő képességfejlesztő foglalkozások :
- angol / 3 csoportban /
- játékos torna
- kézműves foglalkozás
- balett
- zene-ovi


2016. szeptember

Mesekiállítás 2016.09.06.
A Művelődési központ emeleti nagytermében láthattak mesekiállítást a gyermekek. Öt meséből nagyméretű bábokat tekinthettek meg óvodásaink. Láthatták Süsüt a sárkányt a királyfival, Mirr- Murrt a kandúrt barátaival, a Nagy Ho-Ho-Ho horgászt a halacskákkal, Pom-pomot Picurral és Sebaj Tóbiást. A gyermekek sok meseszereplőt felismertek. A kiállítás megtekintése közben Halász Judit dalait hallgathatták meg.Te is lehetnél fesztivál 09.09.
Ez a program a sérült és egészséges emberek / felnőttek, gyermekek / találkozója már évek óta megrendezésre kerül. Óvodásaink számára változatos, színes programokkal kedveskedtek a szervezők. A Csokonai óvodások a következő programokon vettek részt:
- népi játékok kipróbálása, sámán dobosokkal ritmushangszerek megszólaltatása,
- motorozás oldalkocsis motorkerékpáron, játékok terápiás kutyákkal, 
  lovaskocsikázás,
- lovaglás, kalocsai hímzések, pingálások megtekintése.
A program végén óvodásaink almát, ásványvizet kaptak. A sokféle játék, tevékenység nagyon lekötötte a gyermekek érdeklődését, figyelmét, felkeltette kíváncsiságukat. Köszönjük, hogy részt vehettünk ezen a programon!


Paprikás 7 próba 09.14.
Ezen a napon a Bem Apó utcai óvoda nevelőtestülete rendezte meg a város nagycsoportos óvodásai számára a „ Paprika 7 próbát! „ A játékos feladatok előtt Katus Györgyné óvodavezetőnk köszöntötte az óvodásokat és óvó néniket, dajka néniket. A közös torna után a csapatnevek, térképek kiosztása következett. A Csokonai óvoda csapata a zöld kaliforniai paprika lett. A mozgásos feladatok nagyon játékosak, gyermekekhez közel állók voltak. Pl. : paprikaszütyőzés / labdadobások, elkapások, zsákban gyűjtések /, sorverseny paprikák gyűjtésével, egyensúlyozás padon, őrölt paprika kanalazása üvegbe, paprikával célbadobás, valamint kézműves tevékenység, / paprikák színezése, nyírása, felfűzése./ A 7 próba végén egy kis finomság várta óvodásainkat/ alma, keksz, innivaló /, majd az eredményhírdetés. Csapatunk IV. helyezést ért el , gratulálunk minden versenyző kispajtásunknak!Paprikafutás 09. 16.

A paprikafutás a Kubikus parkban került megrendezésre, testnevelő tanárok vezetésével. A futásra „ Trükkös Tom” motiválta, hívta a gyerekeket. A futás előtt Martin Gábor tanár Úr ismertette a szabályokat óvodásainkkal. Külön futottak a lányok és külön a fiúk. A futás végén az első három helyezett oklevelet , a résztvevő gyerekek pedig egy hűtőmágnest kaptak. A Csokonai óvoda maci csoportjából Tóth Márk I. helyezett lett. A program végén a szervezők egy kis innivalóval, piskótaszelettel , almával kedveskedtek az ovisoknak.

 

Visky Károly Múzeum szüreti foglalkozása 09. 21.
Ezen a napon a Csokonai óvoda mókus csoportja vett részt a szüreti foglalkozáson, ahol az őszi szüretelés szokásaival, hagyományaival ismerkedtek meg a gyermekek. A bábjáték és a szüreti énekes játékok felkeltették a gyermekek kíváncsiságát és aktívan vettek részt a játékokban. Ezt követően kézműves foglalkozáson szőlőt készítettek , az ételkészítés során pedig a szőlő préselésében vettek részt , majd végül mustot kóstolhattak. Nagy élmény volt óvodásaink számára ez a program, örömmel és aktívan vettek részt a tevékenységekben.

 Autómentes napi forgatag 09. 22.
Az óvodák Autómentes napi forgataga a Kubikus parkban került megrendezésre a Zöldfa utcai óvoda nevelőtestületének szervezésében. A játékos , mozgásos feladatok előtt a rajzpályázat eredményhirdetése történt meg. Minden résztvevő aki rajzolt,és a helyezettek kifestőt, emléklapot, oklevelet kaptak. A Csokonai óvoda mókus csoportja ajándék mesekönyvet vihetett haza, mivel ők küldték a legtöbb rajzot . Az eredményhirdetés után zenés, közös tornával melegítettek be ovisaink, majd az állomásokon kezdődtek a mozgásos játékok: repülő továbbjuttatása fújással, lepedőn labda dobálása, elkapása, elektromos kisautók kipróbálása, szlalomozás gördeszkán, lovak a labirintusban, autók a garázsba , valamint pihenőként kézműves foglalkozás. A játékok után közös kerékpározásra indultak a város óvodásai, rendőrségi kísérettel. Nagyon vidám, önfeledt délelőttöt tölthettek el együtt óvodásaink a kubikus parkban, köszönjük a szervezők áldozatos munkáját!

Benedek Elek mesenap 09. 30.
A néphagyomány ápolás keretein belül rendeztük meg óvodánkban a Benedek Elek mesenapot, melyen a Csokonai óvoda nevelőtestülete kedveskedett a gyermekeknek a Macskacicó című népmese dramatizálásával. Óvodásainknak nagyon tetszett a színes előadás, a mese végén megajándékoztuk őket egy királyos, királynős színezővel.

 

  
 
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz